შპს „Anka Fair Trade“-ი – თხილის გადამამუშავებელი და ექსპორტიორი კომპანია

შპს „Anka Fair Trade“-ი – თხილის გადამამუშავებელი და ექსპორტიორი კომპანია

შპს „Anka Fair Trade”-ი თხილის გადამამუშავებელი და ექსპორტიორი კომპანიაა, რომელიც დასავლეთ საქართველოში მდებარეობს. ამჟამად, წარმოებული თხილის 100% ევროპაში გადის ექსპორტზე და შოკოლადისა და ნაყინის მწარმოებელ კომპანიების ამარაგებს. პროდუქციის ხარისხის ამაღლებისა და წარმოების მოცულობის გაზრდის მიზნით, შპს „Anka Fair Trade”- მა ახალი გადამამუშავებელი ობიექტის აშენებისა და თხილის დახარისხებისა და საშრობი დანადგარების შეძენის შესახებ მიიღო გადაწყვეტილება. ინვესტიცია  განხორციელებული იქნა EU4Business-EBRD-ის საკდრედიტო ხაზის მეშვეობით, რის ფარგლებშიც წარმატებული ვერიფიცირების პროცესის გავლის შემდეგ, კომპანიამ გრანტის სახით უკან დაიბრუნა სესხის 15%, რომელიც დაფინანსებული იქნა ევროკავშირის EU4Business ინიციატივის ფარგლებში.

განხორციელებული ინვესტიცია:

  • ახალი გადამამუშავებელი ობიექტის მშენებლობა
  • თხილის დახარისხებისა და საშრობი დანადგარების შეძენა

ინვესტიციის მოცულობა:

  • სესხის მოცულობა – 2,190,292.62 ევრო
  • გრანტის მოცულობა (15%) – 328,543.89 ევრო

ევროკავშირის დირექტივებთან თანხვედრა:

  • დირექტივა 1935/2004 -მასალებისა და საგნების შესახებ, რომლებიც გამიზნულია სურსათთან კონტაქტისთვის და დირექტივების გაუქმების შესახებ 80/590 / EEC
  • EN 1672-2 (2009) სურსათის გადამამუშავებელი დანადგარები – ძირითადი ცნებები – ნაწილი 2: ჰიგიენის მოთხოვნები
  • HACCP პრაქტიკის დანერგვა
  • დირექტივა 2006/12 / EC ნარჩენების შესახებ
  • დირექტივა 91/689 / EEC საშიში ნარჩენების შესახებ

სამშენებლო მასალების წარმოება

სამშენებლო მასალების წარმოება

შპს დემეტრე & კომპანია”- (დაფუძნებული 2015 წელს) მის საკუთრებაში მყოფი 34,494მ 2 მიწის ნაკვეთზე ახალციხეში (საქართველო) მოზიდული ინვესტიციებით ააშენა თანამედროვე სამშენებლო მასალების საწარმო, რომელიც აერთიანებს ბეტონის მობილურ ქარხანას და წარმოების სტაციონარულ ხაზს. ასევე შეძენილი იქნა: ექსკავატორი (Volvo EC350DL), JCB ექსკავატორი /ჩამტვირთავი, ჰიდრავლიკური ჩაქუჩი, Hyundai-ის ფირმის ტვირთამწე და მობილური სამსხვრეველა. ახალი ქარხანა სრულად შეესაბამება ევროკავშირის მოთხოვნებს და ISO სტანდარტებს. ინვესტიცია განხორციელებული იქნა EU4Business-EBRD საკრედიტო ხაზით. რომლის პირობებით, კომპანიამ თანხის გარდა, საერთაშორისო ექსპერტეთა ჯგუფის უფასო ტექნიკური დახმარებასაც მოიცავდა. 

წარმატებული ვერიფიცირების პროცესის გავლის შემდეგ, კომპანიამ გრანტის სახით უკან დაიბრუნა სესხის 15%, რომელიც დაფინანსებული იქნა ევროკავშირის EU4Business ინიციატივის ფარგლებში.

ახლა კომპანია სრულად აკმაყოფილებს მთელ რიგ ევროპულ სტანდარტებს, მათ შორის:

   • დირექტივა 2014/35 / EU, წევრი სახელმწიფოების კანონების ჰარმონიზაციის შესახებ, რომელიც ეხება ელექტრო ხელსაწყოების ბაზარზე გარკვეული ძაბვის საზღვრებში მომუშავე მოწყობილობების გამოყენებას.
   • დირექტივა 2014/35 / EU, რომელიც ეხება ელექტრო ხელსაწყოების ბაზარზე გარკვეული ძაბვის საზღვრებში მომუშავე მოწყობილობების გამოყენებას.
   • დირექტივა 2014/30 / EU წევრი სახელმწიფოების კანონების ჰარმონიზაციის შესახებ, ელექტრომაგნიტური თავსებადობის შესახებ
   • დირექტივა 2006/42 / EC დანადგარების შესახებ და დამატებითი დირექტივა 95/16 / EC
   • დირექტივა 2007/46 / EC, ჩარჩო დირექტივა ავტოსატრანსპორტო საშუალებების, მისაბმელების და სისტემების დაკომპონენტების და ცალკეული ტექნიკური ერთეულების დამტკიცებისთვის, განკუთვნილს ასეთი ტიპის მანქანებისთვის

სესხი:

€ 1,641,731

გრანტი:

€ 226,834

EU დირექტივებთან თანხვედრა

რეგულაციები ენერგო ეფექტურობაზე

თანხა ინვესტირებული იქნა:

 

ბეტონის მობილურ საწარმოში, ექსკავატორებში , სამსხვრეველასა და ტვირთამწეში.

განახლებული საწარმოო ხაზი უკეთესი შედეგების მისაღწევად

განახლებული საწარმოო ხაზი უკეთესი შედეგების მისაღწევად

შპს “კაპიტალ გრუპი” შპს „ასკანელი ძმების” ჯგუფის წევრი კომპანიაა, რომელიც 2003 წლის 18 ივლისს დაფუძნდა. კომპანიას ფლობს ვენახებს კახეთისა და გურიაში, ასევე მიწის ნაკვეთებს, სადაც ღვინის წარმოების ობიექტებია განლაგებული. კომპანია ექსპორტზეა ორიენტირებული და პროდუქციის 94% რუსეთში, უკრაინაში, ლიტვაში, ესტონეთში, გერმანიაში, ჩინეთში, ყაზახეთში, პოლონეთში და სხვა ქვეყნებში გააქვს. წარმოების გაფართოებისა და ექსპორტის გაზრდის მიზნით, კომპანიამ გადაწყვეტილება მიიღო წარმოების თანამედროვე მოწყობილობა – დანადგარებში ინვესტიციების განხორციელების შესახებ. კომპანიამ ასევე გააუმჯობესა წარმოების მართვის სტანდარტები. ვენახებთან ახლოს აშენდა  წარმოების ახალი შენობა, რაც საგრძნობლად ამცირებს დროის ხანგრძლივობას ყურძნის კრეფასა და დაწურვას შორის. დაინსტალირებული ახალი აპარატურას მინიმუმამდე დაჰყავს ჟანგვის პროცესი, იმის ხარჯზე, რომ ჟანგბადის ნაცვლად აზოტი გამოიყენება, რომელიც ინერტულ გარემოს ქმნის. ახალი დანადგარები ISO 22000 მოთხოვნებს შეესაბამება. ინვესტიცია განხორციელებული იქნა EU4Business-EBRD საკრედიტო ხაზით. რომლის პირობებით, კომპანიამ თანხის გარდა, საერთაშორისო ექსპერტთა ჯგუფის უფასო ტექნიკური დახმარებაც მიიღო. 

წარმატებული ვერიფიცირების პროცესის გავლის შემდეგ, კომპანიამ გრანტის სახით უკან დაიბრუნა სესხის 15%, რომელიც დაფინანსებული იქნა ევროკავშირის EU4Business ინიციატივის ფარგლებში.

ახლა კომპანია სრულად აკმაყოფილებს ევროპულ სტანდარტებს, მათ შორის:

  • დირექტივა 2014/35 / EU, წევრი სახელმწიფოების კანონების ჰარმონიზაციის შესახებ, რომელიც ეხება ელექტროენერგიის ბაზარზე გარკვეულ ძაბვის საზღვრებში გამოყენებას.
  • დირექტივა 2006/42 / EC 2006 მანქანების შესახებ და 95/16 / EC დირექტივის შეცვლა (რეკონსტრუქცია)
  • დირექტივა 2014/30 / EU ელექტრომაგნიტური თავსებადობის შესახებ წევრ სახელმწიფოების კანონების ჰარმონიზაციის შესახებ (რეკონსტრუქცია)
  • დირექტივა 2006/12 / EC ნარჩენების შესახებ

სესხი:

€ 1,696,289

გრანტი:

€ 254,443

 

EU დირექტივებთან თანხვედრა

 

რეგულაციები ენერგიაზე

 

ინვესტიცია განხორციელებული იქნ

ახალ საწარმოო შენობასა და დანადგარებში

ენერგიის დაზოგვა და GHG შემცირება:

110 MWh/y

7.68 tCO2/y

Eergy Savings Ratio:  28%

EBRD და ევროკავშირი ხელს უწყობენ ქართველი დაფნის ფოთლის მწარმოებლის კონკურენტუნარიანობას

EBRD და ევროკავშირი ხელს უწყობენ ქართველი დაფნის ფოთლის მწარმოებლის კონკურენტუნარიანობას

მოკრძალებული დასაწყისი

ყველაფერი ახალი იდეით და მცირე გამოცდილებით დაიწყო – ნედლეულის მიწოდება ხილისა და მწვანილის ერთ – ერთი მწარმოებლითვის გურია – აჭარის რეგიონებში.

როდესაც გიორგი მელუა, 2017 წელს, ინდივიდუალური მეწარმედ დარეგისტრირდა, მას არ წარმოედგინა, რომ მისი ბიზნესი  იმ მასშტაბით გაიზრდებოდა, რომელსაც ახლა კომპანია “Black Sea Laurus” წარმოადგენს.

გურია-აჭარის რეგიონი, სადაც კომპანია ოპერირებს, მდიდარია დაფნის ბუჩქებით. ადგილობრივი ფერმერები აგროვებენ დაფნის ფოთოლს და მოსავალს მსხვილ მწარმოებლებს აბარებენ. ასე რომ, იდეა „თავად მეცადა, გამიჩნდა“ – ამბობს გიორგი მელუა, „Black Sea Laurus”-ის დამფუძნებელი.

დამწყები, მცირე და საშუალო კომპანიებისთვის მთავარი დაბრკოლება სახსრების მოძიება იყო. მას შემდეგ, რაც საბანკო სესხი და საკუთარი ფინანსები ბიზნესის იდეის გასახორციელებლად არასაკმარისი აღმოჩნდა, გიორგი მელუამ  მონაწილეობა მიიღო APMA– ს მიერ დაფინანსებულ კონკურსში „ახალგაზრდა მეწარმეებისთვის“ და გაიმარჯვა. საბანკო სესხით, საკუთარი ფინანსებით და APMA- ს პროგრამის დახმარებით, გიორგი მელუამ დაფნის ფოთლის საწარმოს აშენება შეძლო. პირველ წელს ქარხანამ მხოლოდ 80 მტ ფოთოლი გამოუშვა, მაგრამ მეორე წელს წარმოება თითქმის გასამმაგდა.

დაფნის ფოთოლი მდიდარია A და C ვიტამინებით, რკინით, კალიუმით, კალციუმით და მაგნიუმით. ასევე, ფერმენტებით, რომლებიც ხელს უწყობენ ცილების დაშლას, საჭმლის სწრაფ მონელებას. ასე, რომ გასაკვირი არ არის საქართველოში წარმოებული უმაღლესი ხარისხის დაფნის ფოთოლზე მოთხოვნის ზრდა. მზარდი ადგილობრივი და საექსპორტო მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად, გიორგი მელუას კიდევ ერთხელ შეექმნა ბიზნესის გაფართოების საჭიროება და ამ გაფართოებისთვის სახსრების მოძიება. გაფართოებას საფუძვლად დაედო ახალი იდეა, სადაც წარმოება იწყება იმ ფერმერებთან ურთიერთობით, რომლებიც მდგრადი სოფლის მეურნეობის და სოციალური პასუხისმგებლობის რწმენას იზიარებენ. ”მხოლოდ ამ ორი პრინციპის შერწყმით შევძლებთ მუდმივად მივიღოთ მაღალი ხარისხის ნედლეული, რომელიც შესაფერისია ექსპორტისთვის და, ამავე დროს, შევქმნით უსაფრთხო და წარმატებულ პირობებს ჩვენი საზოგადოებისთვის.” ამბობს გიორგი მელუა.

ამჯერად, წარმოების გაფართოებისთვის საჭირო სახსრები EU4Business-EBRD საკრედიტო ხაზის პროგრამის მიერ იქნა გამოყოფილი.

აღმოაჩინეთ ახალი შესაძლებლობა

EU4Business-EBRD საკრედიტო ხაზი მცირე და საშუალო ბიზნესის დაფინანსების ყველაზე ხელსაყრელი პროგრამაა საქართველოს ბაზარზე. მცირე და საშუალო ბიზნესის წარმომადგენლებს შეუძლიათ მიმართონ პროგრამის პარტნიორ ბანკებს სესხის დაფინანსებისთვის. გარდა სესხისა, პროგრამა უზრუნველყოფს უფასო ტექნიკურ დახმარებას და ევროკავშირის მიერ დაფინანსებულ გრანტს, რომელიც სასესხო თანხის 15% -ს შეიძლება შეადგენდეს. გრანტი, პროექტის შესრულების გადამოწმების პროცესის წარმატებით დასრულების შემდეგ გაიცემა.

გიორგი მელუას EU4Business-EBRD საკრედიტო ხაზი, პროგრამის ერთ-ერთმა პარტნიორმა ბანკმა შესთავაზა. „ექსპლუატაციის პირველმა წელმა გვაჩვენა, რომ წარმოების მოცულობა ვერ აკმაყოფილებდა მზარდ მოთხოვნას. ჩვენ გვჭირდებოდა უფრო დიდი საწარმოო სივრცე და თანამედროვე საწარმოო დანადგარები. EU4Business-EBRD საკრედიტო ხაზი სრულად შეესაბამებოდა ჩვენს საჭიროებებს. უფასო ტექნიკური დახმარებამ ინფორმაცია მოგვაწოდა HACCP-ის, ევროკავშირის პრაქტიკისა და დაფნის ფოთლის წარმოებისთვის საჭირო საუკეთესო აღჭურვილობის შესახებ. ხოლო საკრედიტო თანხის მოცულობის, უკან დაბრუნებული 15% –იანი გრანტის თანხა შემდგომი გაფართოების საშუალებას იძლევა“ – ამბობს გიორგი მელუა.

საინვესტიციო პროექტის დასრულების შემდეგ, კომპანია „Black Sea Laurus”-ი მაღალი კლასის საწარმოო სივრცეს ფლობს. კომპანიაში დასაქმებულია 15 მუდმივი, მაღალკვალიფიციური და 130 სეზონური თანამშრომელი. აღჭურვილობის განახლებამ, საწარმო ევროკავშირის სტანდარტებთან შესაბამისობაში მოიყვანა და წარმოების მოცულობა მინიმუმ 100 მტ უმაღლესი ხარისხის გამხმარ ფოთლამდე გაზარდა.

დღეისთვის, „Black Sea Laurus”-ი მიერ წარმოებული დაფნის ფოთოლი ბევრ ქვეყანაშია აღიარებული უმაღლესი ხარისხისა და შესანიშნავი არომატის გამო. დაფნის ფოთოლი მრავალი საკვები პროდუქტის აუცილებელი ინგრედიენტია, გამოიყრნრბა, როგორც დამუშავებულ საკვებში, სამედიცინო დანამატებში, ასევე კოსმეტიკურ და არომათერაპიის პროდუქციაში.

”დასავლეთ საქართველოს შავი ზღვის სანაპიროს ეკოლოგიურად სუფთა პლანტაციებში მოყვანილი, ჩვენი დაფნის ფოთოლი – 100%-ით ნატურალურია, არ შეიცავს ქიმიკატებს და სასუქებს. ფოთოლს ხელით კრეფს, ახარისხებს და ფუთავს ფერმერების, სოფლის მეურნეობის სპეციალისტების და ტექნიკოსების გამოცდილი გუნდი ”-  ამაყად ამბობს გიორგი მელუა.

EBRD და ევროკავშირი ხელს უწყობენ მცირე და საშუალო ბიზნესის დაფინანსებას საქართველოში.

EBRD და ევროკავშირი ხელს უწყობენ მცირე და საშუალო ბიზნესის დაფინანსებას საქართველოში.

არაფერი არ არის არომატულ ხილზე უფრო გემრიელი, რომელიც მზიანი დღეების ასოციაციას იწვევს. საქართველოს გეოგრაფიული მდებარეობა მის უნიკალურ კლიმატურ პირობებს განაპირობებს. ნოტიო  სუბტროპიკული კლიმატი დასავლეთ საქართველოში და გარდამავალი (სუბტროპიკულიდან კონტინენტალურამდე) აღმოსავლეთში ნაყოფიერ ნიადაგთან ერთად საშუალებას აძლევს ქართულ კომპანიას „Aroma Products”, გამოიყენოს თავისი პლანტაციის თითოეული კვადრატული მეტრი ფესვის, ფოთლისა და კენკრის გასაშენებლად, რომელიც ადიდებს გემოვნებით, სიახლით და სიკეთით, ნებისმიერი ქიმიური სასუქისა და პესტიციდების შემცველ პროდუქტებს.

კომპანია Aroma Products დაარსებული იქნა 90 – იანი წლების მძიმე პერიოდის  პოსტსაბჭოთა საქართველოში, სადაც კერძო სექტორი პირველ ნაბიჯებს დგამდა. კომპანიის განვითარების კონცეფცია რომელიც დაფუძნებულია ბუნებრივი მრავალფეროვნების შენარჩუნებაზე ქიმიური დანამატების  გამოყენების გარეშე, ნამდვილად მოითხოვდა გამბედაობასა და მოთმინებას.

ათწლეულების განმავლობაში პრინციპების ერთგულება კომპანიას დაუფასდა. მათ მიერ წარმოებული ორგანული პროდუქცია გამორჩეულია არაჩვეულებრივი საგემოვნო თვისებებით და ხარისხით.

ამჟამად, კომპანია ECOCERT– ის მიერ სერტიფიცირებული 300 ჰექტარი ფართობის ორგანული მეურნეობას ფლობს. თესვისა და მცენარეების დარგვის მონაცვლეობის დივერსიფიცირებული სტრატეგიები ამცირებენ მოუსავლიანობის რისკებს და აკმაყოფილებენ მომხმარებლის ცვლად პრეფერენციებს. მზა პროდუქციის პორტფოლიო მოიცავს მაღალი ხარისხის ხილისა და კენკრის წვენების და ჯემების ფართო არჩევანს.

აქცენტი პროდუქციის ხარისხზე, ასევე ვრცელდება გადამამუშავებელ მოწყობილობებზე. ევროპის ქვეყნებში საკუთარი საექსპორტო პოტენციალის კიდევ უფრო გაზრდის მიზნით, კომპანიამ ცოტა ხნის წინ ინვესტირება განახორციელა გადამამუშავებელი მოწყობილობების განახლებაში.

 ” საერთაშორისო ბაზრებზე ჩვენი პროდუქციის ექსპორტის გაზრდის გადაწყვეტილების მიღების შემდეგ, აუცილებელი გახდა თანამედროვე აპარატურის შეძენა. რისთვისაც განვახორციელეთ ინვესტიციები დანადგარების შეძენასა და ჩვენი კომპანიის მომავალ განვითარებაში.” – ამბობს კომპანიის დირექტორი ლადო გუგუშვილი.

კომპანია მომავალი 4 წლის განმავლობაში 40 ათასი ტონა ხილისა და კენკრის მოსავალს ელის. ამ მოცულობას კავკასიონის მთიან რეგიონებში ველურად მოზარდი ხილისა და კენკრის შეგროვებული რაოდენობაც ემატება.  ლადო გუგუშვილის აზრით: „აუცილებელია თანამედროვე საწარმოო ხაზები და საწყობები მოსავლის  შესანახად, მისი ლპობის ან გაფუჭებით გამოწვეული  ზარალის თავიდან ასაცილებლად. ტექნოლოგიები სწრაფად ვითარდება და  შესაბამისად  მუშაობის მეთოდოლოგიებიც იცვლება. გამონაკლისი არც კვებისა და სასმელების ინდუსტრიაა. აუცილებელია მუდმივად შეთავაზოთ უმაღლესი ხარისხის, თანამედროვე სტანდარტები და ინოვაციური გადაწყვეტილებები. ”

კომპანია „Aroma Product“ – ის ახალი საწარმოო ხაზი დაფინანსებული იქნა EU4Business-EBRD-ის საკრედიტო ხაზის მეშვეობით, წარმატებული ვერიფიკაციის პროცესის გავლის შემდეგ კომპანიამ ევროკავშირის მიერ  EU4Business ინიციატივის ფარგლებში დაფინანსებული სესხის 15% გრანტის სახით უკან დაიბრუნა.

EU4Business-EBRD-ის საკრედიტო ხაზის პროგრამა სამ ქვეყნაში მოქმედებს, მცირე და საშუალო ბიზნეს კომპანიებისთვის ახალ ბაზრების ათვისებისათვის საჭირო დაფინანსების წყაროებისა და ახალ ტექნოლოგიებზე წვდომის უზრუნველსაყოფად. პროგრამა ასევე ითვალისწინებს უფასო ტექნიკურ დახმარებასა და ევროკავშირის მიერ დაფინანსებულ გრანტს.

ტრანს-ალიანსი – საერთაშორისო გადაზიდვები

ტრანს-ალიანსი – საერთაშორისო გადაზიდვები

შპს “ტრანს-ალიანს ფოთი” დაფუძნდა 1998 წლის 17 აპრილს. კომპანიის ძირითადი საქმიანობა ფოთის საზღვაო პორტიდან  საქონლის სომხეთში ტრანსპორტირება. გადასაზიდი პროდუქცია ძირითადად საკვები და სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულებისაა. ამჟამად, კომპანიას 26 სატვირთო ავტომანქანას და 26 ნახევრად-მისაბმელს ფლობს. მომსახურების სფეროს გაზრდის მიზნით, კომპანიამ EU4Business-EBRD- ის საკრედიტო ხაზის სესხი აიღო, რომლითაც 6 ახალი სატვირთო ავტომანქანა და 6 ნახევრად – მისაბმელი შეიძინა. ახალად შეძენილი სატრანსპორტო საშუალებები ევროპული სტანდარტებისაა და სრულად შეესაბამება ენერგოეფექტურობის ნორმებს, რაც მნიშვნელოვნად ამცირებს გარემოს დაბინძურებას, განსაკუთრებით CO2- ის გამოყოფის საკითხში. პროექტის დანერგვის გადამოწმების პროცედურის წარმატებით გავლის შემდეგ, კომპანიამ მიიღო სესხის მოცულობის 15%-იანი გრანტი ევროკავშირის EU4Business ინიციატივის ფარგლებში.

დამატებითი სარგებელი:

 • პირველადი ენერგიის მოხმარების შემცირება – 677MWh/წელიწადში
 • GHG ემისიის შემცირება: 217 ტონა CO2/წელიწადში

განხორციელებული ინვესტიციები:

 • 6 ახალი სატვირთო მანქანა (EURO 5)
 • 6 ახალი ნახევრად-მისაბმელი (BENALU production)

სესხი და გრანტი:

 • სესხის მოცულობა – 617,400 ევრო
 • გრანტის მოცულობა – 90,143,69 ევრო

თანხვედრა ევროკავშირის დირექტივებთან

ინდუსტრიის სექტორის სპეციფიური დირექტივები

 • დირექტივა 2007/46/EC  მოტორიანი ავტომანქანების, მისაბმელების, სისტემების, კომპონენტებისა და ცალკეული ტექნიკური ერთეულების დამტკიცების შესახებ (ჩარჩო დირექტივა)
 • ევროპარლამენტისა და საბჭოს 2009 წლის 13 ივლისის  რეგულაცია (EC) № 661/2009 ამ ტიპის სატრანსპორტო საშუალებების, მისაბმელების, სისტემების და კომპონენტებისა უსაფრთხოების ზოგადი მოთხოვნების დაკმაყოფილების შესახებ
 •  
 •  

ენერგია და გარემოს დაცვის დირექტივები:

 • დირექტივა 2006/12/EC – ნარჩენების შესახებ.
 • დირექტივა 91/689/EEC – სახიფათო ნარჩენების შესახებ.
 • დირექტივა 91/689/EEC – სახიფათო ნარჩენების შესახებ.

შპს “ქუთაისის ავტომექანიკური ქარხანა”

შპს “ქუთაისის ავტომექანიკური ქარხანა”

შპს “ქუთაისის ავტომექანიკური ქარხანა” 2014 წლის 27 ივლისს შეიქმნა ქუთაისის ყოფილი ავტომექანიკური ქარხნის ბაზაზე.  ამჟამად მექანიკური და მეტალის ჩამოსასხმელი ქარხნები -მეტალის გადამამუშავებელ სამუშაოებს და მეტალის სხვადასხვა ზომის ნაწილების ჩამოსხმას ემსახურება.  კერძოდ, კომპანია უშვებს სხვადასხვა ტიპის ლითონპროდუქტების, როგორიცაა: სამთო და სამრეცხაო კალათები, ვაგონები, საკაბელო მანქანები, კონვეიერები, სამუხრუჭე მილები, სარკინიგზო ვაგონების ბეჭდები, სარქველები და სათადარიგო ნაწილები ცემენტის ქარხნებისა და სხვადასხვა დანადგარებისათვის. კომპანიამ აიღო EU4Business-EBRD-ის საკრედიტო ხაზის სესხი და განხორციელა ინვესტიცია თანამედროვე საწარმოო დანადგარების – მეტალების ქიმიური ანალიზის სპექტრომეტრი, დისკების სახეხი მანქანა და ანალიტიკური სასწორების – შეძენასა და დამონტაჟებაში. გახორცილებულმა ინვესტიციებმა შესაძლებელი გახადა წრმოებული  პროდუქციის ზრდა და შრომის უსაფრთხოების ნორმების გაუმჯობესება. პროექტის დამატებითი თანმხლები ეფექტი გარემოს დაბინძურების მნიშვნელოვანი შემცირებაა. ახალი საწარმოო ხაზი ევროპულ რეგულაციებს შეესაბამება და სრულად ოპტიმიზირებულია ენერგოეფექტურობის სტანდარტებთან. პროექტის დანერგვის გადამოწმების პროცედურის წარმატებით გავლის შემდეგ, კომპანიამ მიიღო სესხის მოცულობის 15%-იანი გრანტი ევროკავშირის EU4Business ინიციატივის ფარგლებში.

განხორციელებული ინვესტიცია:

 • მეტალების ქიმიური ანალიზის სპექტრომეტრი
 • სახეხი დანადგარი, მტვრის კოლექტორით
 • Newton LS სერიის ანალიტიკური სასწორები;

სესხი და გრანტი:

 • სესხის მოცულობა: 484,848.11 ევრო
 • გრანტის მოცულობა (15%) 72,648.56 ევრო

ევროკავშირის დირექტივებთან თანხვედრა

დამატებითი სარგებელი:

 • პირველადი ენერგიის მოხმარების შემცირება – 967MWh/წელიწადში
 • GHG ემისიის შემცირება: 108 ტონა CO2/წელიწადში
 • პროექტი პირველადი ენერგიის საშუალოდ4%-ით მოხმარების შემცირებას იძლევა, საბაზო მაჩვენებელთან შედარებით

ენერგია და გარემოს დაცვის დირექტივები:

 • ევროპის პარლამენტისა და საბჭოს 2012 წლის 25 ოქტომბრის დირექტივა 2012/27/EU
  ენერგოეფექტურობის შესახებ
 • დირექტივა 2006/12/EC – ნარჩენების შესახებ.
 • დირექტივა 91/689/EEC – სახიფათო ნარჩენების შესახებ

შპს ავაზა

შპს ავაზა

შპს “Avaza” ახლად ჩამოყალიბებული კომპანიაა, რომელიც სხვადასხვა დანიშნულების მქონე ქაღალდის პროდუქციას აწარმოებს: ჰიგიენური, შესაფუთი ქაღალდი, მუყაო და სხვა.  კომპანიამ აიღო EU4Business-EBRD-ის საკრედიტო ხაზის სესხი და განხორციელ ინვესტიცია ავტომატიზირებული საწარმოო ხაზის შეძენა-დამონტაჟებაში, საწარმოო შენობისა და მისი მიმდებარე ტერიტორიის სარემონტო სამუშაოებში. გახორცილებულმა ინვესტიციებმა შესაძლებელი გახადა პროდუქციის წარმოების გაზრდა და შრომის უსაფრთხოების ნორმების გაუმჯობესება. პროექტის დამატებითი თანმხლები ეფექტი გარემოს დაბინძურების მნიშვნელოვანი შემცირებაა. ახალი საწარმოო ხაზი ევროპულ რეგულაციებს შეესაბამება და სრულად ოპტიმიზირებულია ენერგოეფექტურობის სტანდარტებთან. უფრო მეტიც, გამოყენებულ ქაღალდის ხელმეორედ გადამუშავების საშუალებას იძლევა, რითაც მცირდება საწარმოო ნარჩენების რაოდენობა ნაგავსაყრელებში.  პროექტის დანერგვის გადამოწმების პროცედურის წარმატებით გავლის შემდეგ, კომპანიამ მიიღო სესხის მოცულობის 15%-იანი გრანტი ევროკავშირის EU4Business ინიციატივის ფარგლებში.

განხორციელებული ინვესტიცია:

 • ახალი, ორფერიანი და 2 შრიანი ხელსაწმენდების საწარმოო ხაზის შესყიდვა და მონტაჟი
 • საწარმოო შენობისა და მიმდებარე ტერიტორიის სამშენებლო და სარემონტო სამუშაოები

სესხი და გრანტი:

 • სესხის მოცულობა – 65,928 ევრო
 • გრანტი (15%) – 9889.20 ევრო

დამატებითი სარგებელი:

 • პირველადი ენერგიის მოხმარების შემცირება – 7MWh/წელიწადში
 • GHG ემისიის შემცირება: 1 ტონა CO2/წელიწადში
 • პროექტი პირველადი ენერგიის 20.6%-ით მოხმარების შემცირებას იძლევა, საბაზო მაჩვენებელთან შედარებით

თანხვედრა ევროკავშირის დირექტივებთან

ინდუსტრიის სექტორის სპეციფიური დირექტივები:

 • ევროპის პარლამენტისა და საბჭოს 2006 წლის 16 მაისის დირექტივა 2006/42/ECდანადგარების შესახებ და დამატებითი დირექტივა 95/16/EC
 • წევრ სახელმწიფოებს შორის ელექტრომაგნიტური თავსებადობის კანონის ჰარმონიზაციის შესახებ.

 • ევროპის პარლამენტისა და საბჭოს 2014 წლის 26 თებერვლის დირექტივა 2014/30/EC

ენერგია და გარემოს დაცვის დირექტივები:

 • ევროპის პარლამენტისა და საბჭოს 2014 წლის 26 თებერვლის დირექტივა 2014/35/EC
 • წევრ სახელმწიფოებს შორის ბაზარზე ელექტრო დანადგარების დაშვების შესახებ, რომლებიც ძაბვის განსაზღვრული ლიმიტების ფარგლებში მუშაობენ.

 • დირექტივა 2006/12/EC – ნარჩენების შესახებ.

შპს „Indico” – საგზაო სამშენებლო კომპანია

შპს „Indico” – საგზაო სამშენებლო კომპანია

EU4Business-EBRD-ის საკრედიტო ხაზის მეშვეობით შპს “Indico”-მ შეიძინა ქვიშისა და ხრეშის გადამამუშავებელი დანადგარი, ორი ექსკავატორი, ოთხი სატვირთო მანქანა და მობილური კომპრესორი. განხორციელებული ინვესტიციის შედეგად კომპანიამ აამაღლა წარმადობა და ამავდროულად  შეამცირა ჰაერის დაბინძურება და გარემოზე ზემოქმედება. დღეს შპს “Indico” ერთ-ერთი საგზაო სამშენებლო კომპანიაა ევროპაში,  რომელიც მოწყობილია გარემისდაცვითი ნორმებისა და სატანდარტების გათვალისწინებით.

 

განხორციელებული ინვესტიციები:

  • მობილური ქვის დამქუცმაცებელი დანადგარი
  • ექსკავატორები
  • სატვირთო მანქანები
  • მობილური კომპრესორი

ინვესტიციის მოცულობა:

  • პროექტის საერთო ღირებულება: 767,511 ევრო
  • სესხის ოდენობა: 739,180 ევრო
  • გრანტის მოცულობა (15%): 110,877 ევრო

ევროკავშირის დირექტივებთან თანხვედრა:

  • რეგულაცია (EC) N. 661/2009 ავტომანქანების, მისაბმელების და სისტემების ზოგადი უსაფრთხოების მოთხოვნების შესახებ.
  • დირექტივა 2006/42 / EC მანქანადანადგარების შესახებ
  • დირექტივა 2014/68 / EU წნევის ქვეშ მომუშავე მოწყობილობებზე
  • დირექტივა 2006/12 / EC  ნარჩენების შესახებ
  • დირექტივა 91/689 / EEC სახიფათო ნარჩენების შესახებ
  •  

შპს „SRT“ – თხილის წარმოება

შპს „SRT“ – თხილის წარმოება

ქ. ზუგდიდში მდებარე კომპანია SRT 2012 წლიდან – თხილის მწარმოებელი და ექსპორტიორია. პროდუქციის ხარისხის გაუმჯობესებისა და ექსპორტის გაზრდის მიზნით, კომპანიამ თხილის ლაზერული დახარისხების  დანადგარები შეიძინა და დაამონტაჟა. განხორციელებული ინვესტიციის შედეგად, შპს  SRT –იმ წარმატებით გაიარა  HACCP და ISO02200:2005 სერტიფიცირების პროცესები და ამჟამად მათ მიერ წარმოებული პროდუქცია ევროსტანდარტებს აკმაყოფილებს. პროდუქტის ხარისხის ამაღლებას შედეგად მოყვა საექსპორტო ბაზრის გაფართოება და პროდუქციის გასაყიდი ფასის მატება. ინვესტიცია განხორციელებული იქნა  EU4Business- ის EBRD საკრედიტო ხაზის სანიტარული და ფიტოსანიტარული კომპონენტის ფარგლებში გამოყოფილი თანხით და პროექტის წარმატებით დანერგვის შემდეგ, კომპანიას გადაეცა კრედიტით მიღებული თანხის 15%  გრანტის სახით 45 000 ევროს მოცულობით.

განხორციელებული ინვესტიციები:

  • თხილის ლაზერული დახარისხების  დანადგარის შეძენა და მონტჟი – “NIMBUS 1200” Optical Sorter BSI

ინვესტიციის მოცულობა:

  • სესხის ოდნეობა: 300 000 ევრო
  • გრანტის მოცულობა: (15%): 45 000 ევრო

ვროკავშირის დირექტივებთან თანხვედრა:

  • ევროსაბჭოს რეგულაცია (EC) No 834/2007 – 2007 წლის 28 ივნისი – ბიოპროდუქტების წარმოება და მარკირების შესახებ, რომელიც აუქმებს რეგულაციებს – (EEC) No 2092/91 და  (EC) No 178/2002 და აწესებს სურსათის უვნებლობის კანონმდებლობის ზოგად პრინციპებს, რომელიც დაწესებულია ევროპის სურსათის უვნებლობის მაკოორდინებელ ორგანოს მეირ სურსათის უვნებლობის საკითხებში.
  • რეგულაცია 2023/2006  წარმოების საუკეთესო პრაქტიკის დანერგვა ისეთ მასალებზე რომელთაც შეხევბა აქვთ  საკვებთან
  • 2014/30 / EU დირექტივა დაბალი ძაბვის მქონე ელექტრო მოწყობილობებზე;
  • 2006/42 / EC დირექტივა მანქანა დანადგარების შესახებ (დანართი II);
  • 2006/25 / EC  დირექტივა ხელოვნური ოპტიკურ-რადიაციული დანადგარების შესახებ (ლაზერული აპარატები)
  • 2013/59 EURATOM საბჭოს დირექტივა მაიონირებელი გამოსხივების უსაფრთხოების სტანდარტების შესახებ