შედეგები

EU4Business-EBRD-ის საკრედიტო ხაზის მეშვეობით უკვე დაფინანსებულია 117.79 მილიონი ევროს ღირებულების 213 საინვესტიციო პროექტი. დამატებით 10.53 მილიონი ევროს ღირებულების 11 პროექტი ახლა გადის გადამოწმების ეტაპს. ქვემოთ მოცემული გრაფიკები ასახავს დაფინანსებული და დასაფინანსებელი პროექტების რაოდენობას რომელიც დაყოფილია ეკონომოკური სექტორების მიხედვით.

სტატუსი: 31.012.2021