შედეგები

EU4Business-EBRD-ის საკრედიტო ხაზის მეშვეობით უკვე დაფინანსებულია 113.39 მილიონი ევროს ღირებულების 201 საინვესტიციო პროექტი. დამატებით 2.39 მილიონი ევროს ღირებულების 4 პროექტი ახლა გადის გადამოწმების ეტაპს. ქვემოთ მოცემული გრაფიკები ასახავს დაფინანსებული და დასაფინანსებელი პროექტების რაოდენობას რომელიც დაყოფილია ეკონომოკური სექტორების მიხედვით. სტატუსი: 30.06.2021