შედეგები

EU4Business-EBRD-ის საკრედიტო ხაზის მეშვეობით უკვე დაფინანსებულია 154.79 მილიონი ევროს ღირებულების 328 საინვესტიციო პროექტი. დამატებით 14.58 მილიონი ევროს ღირებულების 37 პროექტი ახლა გადის გადამოწმების ეტაპს. ქვემოთ მოცემული გრაფიკები ასახავს დაფინანსებული და დასაფინანსებელი პროექტების რაოდენობას რომელიც დაყოფილია ეკონომოკური სექტორების მიხედვით.

სტატუსი: 30.06.2023

Cookie Consent with Real Cookie Banner