სამშენებლო აღჭურვილობის მოდერნიზაცია

სამშენებლო აღჭურვილობის მოდერნიზაცია

არალი შედარებით ახალი კომპანიაა (დაფუძნდა 2020 წელს), რომელიც საქართველოში სამშენებლო კომპანიებს მობილურ და სტაციონარულ აღჭურვილობას აწვდის და ყიდის. დასაწყისში, კომპანია უზრუნველყოფდა მომსახურებას მეორადი აღჭურვილობით. EU4Business-EBRD-ს საკრედიტო ხაზით დაფინანსებული ინვესტიციის მეშვეობით კი, მან ჩაანაცვლა ძველი აღჭურვილობა ახლად შეძენილი ოთხი TGS ერთეულით, 4 ვიბრო საცერით, 5,5Kw ქვიშის გასარეცხი როტორითა და ორი მბრუნავი სამსხვრევით, რითაც გაზარდა მომსახურების მთლიანი მოცულობა.

ახალი დანადგარები გაცილებით ეფექტურია ენერგომოხმარების თვალსაზრისით და, ასევე უფრო მარტივი და უსაფრთხოა მოხმარებისას, გაცილებით დაბალი ხმაურისა და ვიბრაციის დონე აქვს, რითაც იცავს დანადგარების ოპერატორების ჯანმრთელობას. ახალი აღჭურვილობის დაბალი საექსპლუატაციო მოთხოვნები დადებით გავლენას ახდენს საოპერაციო ხარჯებზე. და ბოლოს, ინვესტიციის შედეგად, კომპანიამ ექვსი ახალი სამუშაო ადგილი შექმნა.

სესხის თანხა:

€ 536,862

გრანტის თანხა:

€ 80,529

ინვესტიცია:

მობიკური და სტაციონარული სამშენებლო აღჭურვილობა

ენერგოდანაზოგი

476 MWh/წ

GHG ემისიის დანაზოგი

107 t CO2/წ

 

საქართველოში ჰიდროელექტროსადგურის ტურბინების განახლება

საქართველოში ჰიდროელექტროსადგურის ტურბინების განახლება

კომპანია KCIA-94-ის მფლობელობაში მყოფი ჰიდროელექტროსადგური 1935 წელს აშენდა  მდინარე დაშბაშზე, საქართველოს წალკის რაიონში. 2012 წელს, დაშბაშის ჰესი დაუკავშირდა წალკის ქვესადგურს ახალი გადამცემი ხაზის მეშვეობით. ჰეს-ის დადგმული სიმძლავრე იყო 1.52 MW, ხოლო ენერგიის გენერირება ხდებოდა სამი ჰიდრავლიკური ერთეულის მიერ (ჰორიზონტალური ფრენსის ტიპის ტურბინები და გენერატორები).

ძველი ტურბინები სრულად ვერ იყენებდნენ მდინარე დაშბაშის ჰიდრავლიკურ რესურსს (3,500ლ/წმ) და კომპანიამ წამოიწყო საინვესტიციო პროექტი, რათა ჩაენაცვლებინა ერთ-ერთი მოძველებული ტურბინა და გენერატორები, ამავდროულად სადგურის სიმძლავრის 3MW-მდე გაზრდით. ერთ-ერთი 500 kW-იანი ჰიდრავლიკური ერთეული ჩაანაცვლეს თანამედროვე 2,125 kW-იანი ერთეულით.

სადგურის სიმძლავრის გაზრდამ, რაც EU4Business-EBRD-ს საკრედიტო ხაზით დაფინანსდა, გაზარდა ძველი სადგურის მიერ მწვანე და სუფთა ენერგიის გენერირება სამშენებლო ხარჯებისა და არსებული შენობის ინფრასტრუქტურის  შეცვლის გარეშე. გარდა ამისა, ახალი ტურბინები ნაკლებად ხმაურიანია და მათი ვიბრაციის დონე გაცილებით დაბალია.

სესხის თანხა:

€ 505,985

გრანტის თანხა:

€ 75,898

ინვესტიცია:

1.125 MW ჰორიზონტალური ფრენსისის ტიპის ტურბინა

დამატებითი მწვანე ენერგიის გენერირება

1.125 MWh/წ

 

ყავის კაფსულების უნიკალური მრავალფეროვნება, მორგებული ნებისმიერ გემოვნებასა და შემთხვევაზე

ყავის კაფსულების უნიკალური მრავალფეროვნება, მორგებული ნებისმიერ გემოვნებასა და შემთხვევაზე

პირველი ქართული ყავის ბრენდი შპს მეამა დაფუძნდა 2016 წელს. კომპანიის მიზანია, შესთავაზოს მომხმარებელს ყავის კაფსულებში შეფუთული მაღალი ხარისხის ყავა, დამუშავებული საქართველოში თანამედროვე დანადგარებისა და ტექნოლოგიების გამოყენებით. კომპანია გეგმავს, მოამარაგოს ქართული ბაზარი და გაიტანოს თავის პროდუქცია აზერბაიჯანში, სომხეთში, უკრაინასა და ყაზახეთში.

იმისათვის, რომ მიეღწია დასახული მიზნისთვის – გამხდარიყო ამ კლასის ყავის კაფსულების წარმოებაში საუკეთესო, კომპანიამ გადაწყვიტა, განეხორციელებინა ინვესტიცია თანამედროვე შენობასა და კაფსულის ყავის დასამუშავებელ ~მაღალტექნოლოგიურ საწარმოო დანადგარებში.

ინვესტიცია განხორციელდა EU4Business-EBRD-ის საკრედიტო ხაზის სესხის დახმარებით. გარდა ფინანსური მხარდაჭერისა, საერთაშორისო ექსპერტთა ჯგუფმა კომპანიას უფასო ტექნიკური დახმარება გაუწია ინვესტიციისა და საწარმოო პროცესის ოპტიმიზაციის მიმართულებით.

პროექტის ვერიფიკაციის პროცესის წარმატებული დასრულების შემდეგ, შპს „მეამა“-მ დაიბრუნა სასესხო თანხის 15% გრანტის სახით, რომელიც დაფინანსდა ევროკავშირის EU4Business ინიციატივის ფარგლებში.

ამ ინვესტიციის შედეგად, ამჟამად კომპანია აკმაყოფილებს ევროპული სტანდარტების ფართო სპექტრს, მათ შორის:

  • დირექტივა 2014/35/EU ელექტრო მოწყობილობების განსაზღვრულ ვოლტაჟსა და დიზაინის
  • დირექტივა 2006/42/EC მანქანა-დანადგარების შესახებ და დამატებითი დირექტივა 95/16 / EC ელექტრომაგნიტური შესაბამისობის შესახებ კანონების ჰარმოზირებასთან დაკავშირებით წევრი ქვეყნებში
  • დირექტივა 2006/12/EC ნარჩენების შესახებ და დირექტივა 91/689/EEC საშიში ნარჩენების შესახებ.
  • რეგულაცია (EC) No 1935/2004 იმ მასალების შესახებ, რომელიც კონტაქტში არიან საკვებ პროდუქციასთან და შესაბამისი დირექტივა 80/590/EEC.

 

სესხის  ოდენობა

€ 2,940,506.26

გრანტის თანხა:

€ 441,075.94

ინვესტიცია

თანამედროვე საწარმოო შენობა და ყავის

ევროკავშირის დირექტივებთან თანხვედრა

რეგულაცია სურსათის უვნებლობისა და გარემოსდაცვითი მდგრადობის შესახებ

პირველადი ენერგო დანაზოგი

 (GHG) შემცირება

ენერგიის დაზოგვის კოეფიციენტი

34 MWh/წ

3 t CO2/წ

35.2%

შპს კავკას მეტალი

შპს კავკას მეტალი

შპს კავკას მეტალი დაარსდა 2009 წელს თბილისში, საქართველოში. კომპანია ახორციელებს მრავალფეროვან საქმიანობას ლითონის სექტორში, მათ შორის, ლითონის იმპორტს საქართველოს სამშენებლო კომპანიებზე შემდგომი გაყიდვისა და დისტრიბუციისთვის. პროდუქციის ჩამონათვალი მოიცავს ფურცლოვან ფოლადს, ღობეებს, ზოლოვან ფოლადს, მილებს და მავთულებს, ასევე, დამხმარე ლითონის აღჭურვილობას, რომელიც გამოიყენება სამშენებლო კომპანიების მიერ.

წარმოების მოცულობის ზრდისა და საქართველოში სამშენებლო მასალებზე მზარდი მოთხოვნის დაკმაყოფილების მიზნით, კომპანიამ გადაწყვიტა, განახორციელოს ინვესტიცია ორი ახალი შენობის მშენებლობასა და ფოლადის დამუშავების ინოვაციური და გარემოსადმი მეგობრული აღჭურვილობის შეძენასა და დამონტაჟებაში. მოდერნიზებულმა საწარმოებმა გააუმჯობესა პერსონალის სამუშაო პირობები და გააძლიერა უსაფრთხოება და სამუშაო პროცესები მეტად ენერგოეფექტური გახადა.

ინვესტიცია დაფინანსდა EU4Business-EBRD-ს საკრედიტო ხაზის სესხით და საერთაშორისო ექსპერტების გუნდმა კომპანიას უფასო ტექნიკური დახმარება გაუწია ინვესტიციის ოპტიმიზაციის მიზნით. პროექტის წარმატებული ვერიფიკაციის შემდეგ, შპს კავკას მეტალმა დაიბრუნა სასესხო თანხის 15% გრანტის სახით, რომელიც დაფინანსდა ევროკავშირის EU4Business ინიციატივის ფარგლებში.

ამ ინვესტიციის შედეგად, ამჟამად კომპანია აკმაყოფილებს ევროპული სტანდარტების ფართო სპექტრს, მათ შორის:

 • დირექტივა 2014/35/, რომელიც უკავშირდება ბაზარზე გარკვეული სიმძლავრის ფარგლებში გამოყენებისთვის დამზადებული ელექტროაღჭურვილობის ხელმისაწვდომობას;
 • დირექტივა 2006/42/EC ტექნიკის შესახებ და დირექტივა 95/16/EC-ს ცვლილება (გადადნობა);
 • დირექტივა 2014/30/EU, რომელიც უკავშირდება ელექტრომაგნიტურ შესაბამისობას (გადადნობა);
 • ევროპარლამენტისა და ევროსაბჭოს 2012 წლის 25 ოქტომბრის დირექტივა 2012/27/EU ენერგოეფექტურობის შესახებ;
 • დირექტივა 2008/98/EC ნარჩენების შესახებ, რომელიც აუქმებს გარკვეულ დირექტივებს.

სესხის  ოდენობა:

€ 494,902

გრანტის თანხა:

€ 74,235

ინვესტიცია

ორი ახალი საწარმოო შენობის მშენებლობა და თანამედროვე აღჭურვილობის შეძენა და დამონტაჟება.

ევროკავშირის დირექტივებთან თანხვედრა

მუშათა ჯანმრთელობის და უსაფრთხოებასთან და გარემოს დაცვასთან დაკავშირებული რეგულაციები

პირველადი ენერგოდანაზოგი: სათბურის აირების (GHG) შემცირება:

 

918.93 MWh/y

81.07 tCO2/y

 

 

შპს ავტოგზატექნიკა უზრუნველყოფს მაღალი ხარისხის გზების მშენებლობას საქართველოში

შპს ავტოგზატექნიკა უზრუნველყოფს მაღალი ხარისხის გზების მშენებლობას საქართველოში

შპს ავტოგზატექნიკა დაარსდა 2017 წლის სექტემბერში, როგორც გზების მშენებლობისა და გზების რეაბილიტაციის მომსახურების მომწოდებელი კომპანია. საქართველოში გზების ხარისხის გაუმჯობესება საქართველოსა და ევროპის ქვეყნებს შორის ვაჭრობის გაფართოების მხარდაჭერის მნიშვნელოვანი ელემენტია. რამდენადაც საქართველოში მრავალფეროვანი საქონლის სულ უფრო მეტი მწარმოებელი ახორციელებს ინვესტიციას იმისთვის, რომ მათი წარმოება შეესაბამებოდეს ევროკავშირის დირექტივებს და ცდილობს თავისი პროდუქციის ევროპის ბაზარზე გატანას, მათი დამოკიდებულება გამართულ სატრანსპორტო მარშრუტებზე უფრო და უფრო იზრდება. საგზაო ტრანსპორტირება საკმაოდ ხშირი არჩევანია. ამ ფონზე, კომპანია „ავტოგზატექნიკა“ მხარს უჭერს სატრანსპორტო სექტორს გზების მშენებლობითა და რეაბილიტაციით.

კომპანიამ შეიძინა აღჭურვილობა, მათ შორის მუხლუხა დამტვირთავი, მბრუნავი ტანდემური სატკეპნი და ავტომანქანები ტრანსპორტირებისთვის. ახალი აღჭურვილობა მოიხმარს ნაკლებ საწვავს, ვიდრე მოიხმარდა ძველი ტექნიკა, რომელიც გამოიყენებოდა გზების მშენებლობის პროცესებისთვის. გარდა ამისა, ახალი ტექნიკა გაცილებით კომფორტული და უსაფრთხოა ოპერატორებისთვის.

პროექტის ვერიფიკაციის პროცესის წარმატებული დასრულების შემდეგ, კომპანიამ დაიბრუნა სასესხო თანხის 15% გრანტის სახით, რომელიც დაფინანსდა ევროკავშირის EU4Business ინიციატივის ფარგლებში.

 

ამ ინვესტიციის შედეგად, ამჟამად კომპანია აკმაყოფილებს ევროპული სტანდარტების ფართო სპექტრს, მათ შორის:

  • ევროპარლამენტისა და ევროსაბჭოს რეგულაცია (EC) 661/2009 ავტომანქანების, მისაბმელების და სისტემების ზოგადი უსაფრთხოების მოთხოვნების შესახებ;
  • დირექტივა 2006/42 / EC მანქანა-დანადგარების შესახებ, რომელსაც შესწორება შეაქვს დირექტივაში 95/16/EC
 

სესხის  ოდენობა

€ 1,011,753

გრანტის თანხა:

€ 151,763

ინვესტიცია

საგზაო სამშენებლო აღჭურვილობა

ევროკავშირის დირექტივებთან თანხვედრა

ევროკავშირის სტანდარტები ავტომანქანებისა და ავტოტექნიკის ზოგადი უსაფრთხოებისთვის

პირველადი ენერგოდანაზოგი სათბურის

აირების (GHG) შემცირება

567      MWh/წ

151         t CO2/წ

 

თბილისის გულში მდებარე ახალი სასტუმრო უმაღლეს სტანდარტებს აკმაყოფილებს

თბილისის გულში მდებარე ახალი სასტუმრო უმაღლეს სტანდარტებს აკმაყოფილებს

თბილისის ცენტრში, ახლად აშენებული, თანამედროვე დიზაინის მქონე IBIS Hotel Tbilisi-ი უმაღლეს სტანდარტებს აკმაყოფილებს. სასტუმროს მშენებლობა ევროკავშირის ენერგოეფექტურობის სტანდარტების შესაბამისი ტექნოლოგიების დაცვით მიმდინარეობდა.

გარდა მშენებლობისა, ინვესტიციები განხორციელდა სასტუმროს ნომრებისა და სამზარეულოს აღჭურვილობაშიც.

ინვესტიცია განხორციელებული იქნა EU4Business-EBRD-ის საკრედიტო ხაზის მეშვეობით პროექტის ფარგლებში კომპანიამ მიიღო უფასო ტექნიკური დახმარება რომელიც გაწეული იქნა საერთაშორისო ექსპერტთა გუნდის მიერ. ასევე, პროექტის  ვერიფიცირების პროცესის წარმატებით გავლის შემდეგ, კომპანიამ გრანტის სახით უკან დაიბრუნა სესხის 15%, რომელიც დაფინანსებული იქნა ევროკავშირის EU4Business ინიციატივის ფარგლებში.

 

ევროკავშირის დირექტივებთან თანხვედრა:

  • დირექტივა 2014/35 / EU, წევრი სახელმწიფოების კანონების ჰარმონიზაციის შესახებ, რომელიც ეხება ელექტროენერგიის ბაზარზე გარკვეულ ძაბვის საზღვრებში გამოყენებას.
  • სასტუმროების EEIG-EU სტანდარტები
  • BS 7176 და BS 7177 სტანდარტები
  • 2010/31 / EU შენობების ენერგოეფექტურობის შესახებ
  • 2006/12 / EC დირექტივა ნარჩენების შესახებ
  • 91/689 / EEC დირექტივა სახიფათო ნარჩენების შესახებ
  • დებულება (EC) No 178/2002 სურსათის კანონის ზოგადი პრინციპებისა და მოთხოვნების დადგენის, სურსათის უვნებლობის ევროპული ორგანიზაციის სურსათის საკითხებში პროცედურების განსაზღვრის შესახებ.

სესხი:

€ 3 მილიონი

გრანტი

€ 450,000 (15%)

დირექტივები:

სასტუმროს მართვა, სახიფათო ნარჩენების მართვა, ენერგო-ექფექტურობა

ინვესტიცია:

სასტუმროს შენობა და ტექნიკური აღჭურვილობა

ენერგო ეფექტურობა       

1,436 MWh/წ

279 tCO2/წ

შპს „ფუდ ალიანსი“

შპს „ფუდ ალიანსი“

შპს „ფუდ ალიანსი“ გაყინული საცხობი პროდუქტებისა  და საკონდიტრო ნაწარმის მწარმოებელია, რომელთა რეალიზაციაც არეალი მთელ საქართველოს მოიცავს. გაყინული პროდუქციის ბაზარს უზარმაზარი პოტენციალი აქვს, HoReCa- ს სექტორსა და სუპერმარკეტების ქსელებში ფართო გამოყენების გამო.

„ფუდ ალიანსმა“ კარგად დაინახა ეს მოთხოვნა და  მიზნად დაისახა მაღალი ხარისხის გაყინული საკონდიტრო-პურპროდუქტების წარმოების შექმნა თანამედროვე CE სერთიფიცირებული აღჭურვილობისა და ტექნოლოგიების გამოყენებით.

საინვესტიციო პროექტი დაფინანსებული იქნა EU4Business-EBRD-ის საკრედიტო ხაზის მეშვეობით. სესხის გარდა, საერთაშორისო ექსპერტთა გუნდისგან კომპანიას გაეწია უფასო ტექნიკური დახმარება დანადგარებში ინვესტიციების ოპტიმიზაციის მიზნით. პროექტის შემოწმების წარმატებით გავლის შემდეგ შემდეგ, კომპანიას გრანტის სახით სესხის თანხის 15% დაუბრუნდა.

ევროკავშირის დირექტივებთან თანხვედრა:

  • 2014 წლის 26 თებერვლის, ევროპარლამენტისა და საბჭოს 2014/35 / EU–ს წევრი ქვეყნების კანონების ჰარმონიზაციის დირექტივა – ძაბვის განსაზღვრული ლიმიტების ფარგლებში მომუშავე ელექტრო მოწყობილობების ბაზარზე ხელმისაწვდომობის შესახებ
  • 2006/42 / EC დირექტივა მანქანების შესახებ და 95/16 / EC დირექტივაში ცვლილებების შეტანა (რედაქტირება) (ტექსტი ეხება EEA შესაბამისობას) 2006/12 / EC დირექტივა ნარჩენების შესახებ და 91/689 / EEC დირექტივა სახიფათო ნარჩენების
  • რეგულაცია (EU) 2016/425 პირადი დამცავი აღჭურვილობის შესახებ და საბჭოს დირექტივის გაუქმება 89/686 / EEC (ტექსტი EEA– ს შესაბამისობასთან დაკავშირებით)
  • დებულება (EC) No 178/2002, რომელიც განსაზღვრავს სურსათის კანონის ზოგადი პრინციპებსა და მოთხოვნებს, შექმნას სურსათის უვნებლობის ევროპული ორგანო და განსაზღვრავს პროცედურები სურსათის უვნებლობის საკითხებში.
  • ISO 22000: 2005 სერთიფიკატი

სესხი:

€ 306,429

გრანტი:

€ 45,964

ევროკავშირის დირექტივებთან

თანხვედრა:

რეგულაციები საკვების უვნებლობის შესახებ

ინვესტიცია:

 

შენობა-ნაგეგობა, საწარმოო ხაზი

ენერგო-ეფექტურობა:

330.57 MWh/წ

ყვარლის ტბა

ყვარლის ტბა

შპს “ყვარლის ტბის კურორტი” (სასტუმრო და რესტორანი), რომლის მფლობელიც კომპანია m-Group -ია, 300 ჰექტარ ულამაზეს ბუნებრივ ლანდშაფტზეა გაშლილი, კახეთის შუაგულში, ყვარლის აღმოსავლეთით, კავკასიონის მთების სამხრეთ კალთაზე. კომპანია m-Group-ი 2005 წელს დაარსდა და ამჟამად 6 სასტუმროსა და რესტორანს მართავს თბილისში და ყვარელში. თითოეული ობიექტი უნიკალური კონცეფციით გამოირჩევა და განსხვავებული ფასების სეგმენტების მომხმარებელზეა გათვლილი. m-Group -ი საქართველოს HoReCa სექტორის წამყვანი კომპანიაა, რომელმაც დსთ-ს ქვეყნებში პირველმა მიიღო ISO9001: 2000 და HACCP სერტიფიკაცია. კომპანია სრულად ათვითცნობიერებდა საკუთარ მისიას, რომელიც დასავლური სტანდარტების მიზნობრივ დანერგვაში, სოციალური პასუხისმგებლობის უზრუნველყოფასა და მომხმარებლებისთვის ინოვაციების მიწოდებაში გამოიხატებოდა. საინვესტიციო პროექტი შეიქმნა იმისათვის, რომ „ყვარლის ტბის კურორტი“ სრულ შესაბამისობაში ყოფილიყო საქართველოს რეგულაციებსა და ევროკავშირის მოქმედ დირექტივებთნ. პროექტი მოიცავდა: შენობების და ინტერიერის სტანდარტების ამაღლებას, ენერგიის მოხმარების მინიმუმამდე შემცირებას, სახანძრო დაცვის, ჯანმრთელობისა და შრომის უსაფრთხოების წესების ოპტიმიზაციას.

ინვესტიცია განხორციელებული იქნა EU4Business-EBRD საკრედიტო ხაზით. პროექტმა შემოწმება წარმატებით გაირა და შპს “ყვარლის ტბა” ევროკავშირის EU4Business ინიციატივით დაფინანსებული სასესხო თანხის 15% უკანდაუბრუნდა გრანტის სახით.

ახლა კომპანია სრულად აკმაყოფილებს ევროპულ სტანდარტებს, მათ შორის:

  • დირექტივა 2010/31 / EU, შენობების მიერ ენერგიის მოხმარების შესახებ.
  • დირექტივა 2009/125 / EC, ეკო-დიზაინის ჩარჩო მოთხოვნები, ენერგიის მოხმარებასთან დაკავშირებული ხელსაწყოების შესახებ
  • დირექტივა 2009/125 / EC, ეკო-დიზაინის ჩარჩო მოთხოვნები, ენერგიის მოხმარებასთან დაკავშირებული ხელსაწყოების შესახებ
  • დირექტივა 2010/30 / EU ენერგიის და სხვა რესურსების მოხმარებასთან დაკავშირებული ხელსაწყოების ეტიკეტირებისა და ხმარების წესების მითითებების დაცვა
  • რეგულაცია (EC) No 1005/2009 ნივთიერებებისათვის, რომლებიც ოზონის შრის დაშლას იწვევენ. 
  • დირექტივა 2006/12 / EC ნარჩენების შესახებ

სესხი:

€ 1,670,712

 გრანტი:

€ 250,607

ევროკავშირის დირექტივებთან

 

რეგულაციები შენობების ენერგო უზრუნველყოფის და მოხმარების შესახებ

ინვესტირებული იქნა

 

შენობების განახლებასა და ახალი ავეჯით აღჭურვაში

ენერგიის დაზოგვა და GHG-ის შემცირება

1,178 MWh/y

182 tCO2/y

Energy Savings Ratio:  38%

შპს “ჰერბია” – მწვანილისა და ბოსტნეულის წარმოება

შპს “ჰერბია” – მწვანილისა და ბოსტნეულის წარმოება

შპს “ჰერბია” სოფლის მეურნეობის პროდუქციის მწარმოებელი კომპანიაა, რომელიც  წყალტუბოს რაიონში მდებარეობს. კომპანიის ძირითად საქმიანობას წარმოადგენს მწვანილისა და ბოსტნეულის წარმოება ქვეყნის შიდა და საერთაშორისო ბაზრებისათვის. ევროკავშირის ბაზრებზე მწვანილისა და ბოსტნეულის მზარდი მოთხოვნების დაკმაყოფილების მიზნით შპს “ჰერბიამ” EU4Business-EBRD-ის საკრედიტო ხაზის ფინანსური დახმარებით და უფასო ტექნიკური მხარდაჭერით,  ააშენა ახალი სასათბურე შენობა. სათბურისთვის შეძენილი და დამონტაჟებული იქნა ევროკავშირის ODS ნორმების შესაბამისი დანადგარები, რომლებიც ზრდიან როგორც წარმოებული პროდუქციის რაოდენობას, ასევე ჯანმრთელობის დაცვისა და უსაფრთხოების სტანდარტებს. პროექტის დანერგვის გადამოწმების პროცედურის წარმატებით გავლის შემდეგ, კომპანიამ მიიღო სესხის მოცულობის 15%-იანი გრანტი ევროკავშირის EU4Business ინიციატივის ფარგლებში.

განხორციელებული ინვესტიციები:

  • საწარმო შენობისა და სათბურის მშენებლობა
  • ბოსტნეულის სარეცხი მანქანა, შესაფუთი დანადგარები, ბოსტნეულის საფცქვნელი დანადგარი
  • 2 კამერიანი ვაკუუმის შესაფუთი დანადგარი
  • საკვების საშრობი დანადგარი

სესხი და გრანტი:

  • სესხის მოცულობა – 333,162,82 ევრო
  • გრანტის მოცულობა (15%) – 49,974 ევრო

თანხვედრა ევროკავშირის დირექტივებთან:

  • ევროპის სურსათის უსაფრთხოების დაცვის ორგანიზაციის დირექტივა EC N 178/2002 სურსათის უსაფრთხოების ზოგადი პრინციპების მოთხოვნების პროცედურების ჩამოყალიბებისა და მათი ცვლილებების შესახებ მომავალში.
  • 2004 წლის 29 აპრილის რეგულაცია (EC) 852/2004 სურსათის ჰიგიენის მოთხოვნების და მათი ცვლილებების შესახებ მომავალში.
  • დირექტივა 2006/12/EC – ნარჩენების შესახებ.
  • ევროპარლამენტისა და საბჭოს 2009 წლის 21 ოქტომბრის დირექტივა 2009/125 / EC ეკო-დიზაინის მოთხოვნების დაკმაყოფილების შესახებ ენერგიასთან დაკავშირებული პროდუქტებისთვის.

სასტუმრო Holiday Inn თელავი

სასტუმრო Holiday Inn თელავი

სასტუმრო „თელავის” შენობაში, რომელიც თელავის ისტორიულ ნაწილში მდებარეობს, საერთაშორისო ბრენდის „ჰოლიდეი ინის” სასტუმრო გაიხსნა. ძველი შენობა, სადაც სასტუმრო ჯერ კიდევ 1938 წლიდან ფუნქციონირებდა, რამდენიმე წლის წინ შეიძინა კერძო კომპანიამ და მისი რესტავრაცია საკუთარი სახსრებით დაიწყო. გასულ წელს სარემონტო სამუშაოებისთვის დამატებითი თანხები EU4Business-EBRD- ის საკრედიტო ხაზის პროგრამით იქნა მოზიდული. შენობების სარესტავრაციო – სარემონტო სამუშაოების უმეტესი ნაწილი, სასტუმროს ავეჯის, სახანძრო, ელექტრო და უსაფრთხოების დაცვის სისტემების შეძენა დაფინანსებული იქნა სწორედ ამ საკრედიტო ხაზის ფარგლებში. ასევე კომპანიამ მიიღო პროგრამით გათვალისწინებული უფასო ტექნიკური დახმარებაც და წარმატებული ვერიფიცირების პროცესის გავლის შემდეგ, გრანტის სახით უკან დაიბრუნა სესხის 15%, რომელიც დაფინანსებული იქნა ევროკავშირის EU4Business ინიციატივის ფარგლებში.

თანხვედრა ევროკავშირის დირექტივებთან:

  • EEIG-EU სტანდარტები სასტუმროებისთვის
  • დირექტივა 2014/35 / EU – ძაბვის ლიმიტირებული მოხმარების ელექტრული მოწყობილობებისთვის,
  • ევროპარლამენტის 2016/425 რეგულაცია ინდივიდუალური დამცავი აღჭურვილობის შესახებ
  • დირექტივა 2012/27 / EU ენერგოეფექტურობის შესახებ
  • დირექტივა 2008/98 / EC ნარჩენების მართვის შესახებ

განხორციელებული ინვესტიციები:

  • სასტუმროს არსებული შენობის რემონტი
  • სახანძრო, ელექტრო და უსაფრთხოების სისტემების და ავეჯის შეძენა და მონტაჟი

სესხი და გრანტი:

  • სესხის მოცულობა – 2,914,735.79 ევრო
  • გრანტის მოცულობა (15%) – 437,210 ევრო