წინასწარ დამტკიცებული ტექნოლოგიების სია

მნიშვნელოვანი ფაქტები:

წინასწარ დამტკიცებული ტექნოლოგიების სიის არჩევის ფუნქცია წინასწარ დამტკიცებული მანქანა-დანადგარებისათვის

  • LET – წინასწარ დამტკიცებული ტექნოლოგიების სია,
  • ხშირად მარტივი ინვესტიციაც კი საკმარისია ევროკავშირის დირექტივებთან თანხვედრაში მოსვლისთვის.
  • ეს მარტივი პროგრამა გათვლილია იმ კომპანიებზე, რომლებსაც სურვილი აქვთ, შეიძინონ 300,000 ევრომდე საინვესტიციო ღირებულების მანქანა-დანადგარები.
  • LET -„წინასწარ დამტკიცებული ტექნოლოგიების სია“ მოიცავს ათასობით წინასწარ შერჩეულ და დამტკიცებულ საწარმოო აღჭურვილობას. აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი აღჭურვილობა LET სიიდან და იპოვეთ თქვენთვის მისაღები მომწოდებელი.
  • თქვენთვის საჭირო აღჭურვილობა არ არის წარმოდგენილი დაშვებული ტექნოლოგიების სიაში? დაუკავშირდით ჩვენი პროექტის გუნდს, ჩვენ შევაფასებთ თქვენს მიერ არჩეული აღჭურვილობის დასაშვებობას და დაგიკავშირდებით სამ სამუშაო დღეში.

წინასწარ დამტკიცებული ტექნოლოგიების სიის არჩევის ფუნქცია

LET პროექტები

განხორციელებული საინვესტიციო პროექტების მაგალითები

„LET – წინასწარ დამტკიცებული ტექნოლოგიების სია მოიცავს შემდეგ საწარმოო აღჭურვილობას.

მაგალითი ჩვენი საინვესტიციო პორტფოლიოდან

კომპანია UV Print-ი დაფუძნებული იქნა იმ სპეციალისტების მიერ, რომლებსაც 10 წლიანი გამოცდილება ქონდათ აღნიშნულ სფეროში. მიზანი იყო ბეჭდვის უმაღლესი ხარისხის უზრუნველყოფა ინოვაციური ტექნოლოგიების გამოყენებით, რომლებიც მინიმალურ ზუანს აყენებენ გარემოს. სწრაფი LET მიდგომით, კომპანიამ ინვესტიცია მოახდინა მაღალი სიზუსტის საბეჭდ დანადგარში, რომელიც მუშაობს მავნე ქიმიკატების გარეშე და მნიშვნელოვნად ამცირებს ქაღალდის ნარჩენებს.
ჩაიხედეთ და გადაამოწმეთ

განაცხადის შევსების პროცედურა​

Bild2

წარადგინეთ პარტნიორ ბანკში შევსებული „LET” განაცხადის ფორმა და ინვოისი

Bild5

პარტნიორი ბანკი გადაამოწმებს და დაადასტურებს თქვენი საინვესტიციო პროექტის LET მიდგომასთან შესაბამისობას და გასცემს სესხს.

Bild6

განახორციელე პროექტი

Bild7

დაამოწმე პროექტი ვერიფიკაციის კონსულტანტების მიერ

Bild8

მიიღე 10%-იანი გრანტი, დაფინანსებული EU4Business ინიციატივის ფარგლებში.

გადააგზავნეთ შევსებული „LET” განაცხადის ფორმა და ინვოისი პროექტის კონსულტანტთან

პროექტის კონსულტანტი გადაამოწმებს არჩეული დანადგარის შესაბამისობას LET მიდგომასთან მიმართებაში

მანქანა-დანადგარების ჩამონთვალი შეგიძლიათ იხილოთ წინასწარ დამტკიცებული ტექნოლოგიების სიის არჩევის ფუნქციაში

მანქანა-დანადგარები რომელიც არ არის წინასწარ დამტკიცებული ტექნოლოგიების სიაში

წინასწარი დამტკიცების პერიოდი – 3 სამუშაო დღე

დასაშვებობის კრიტერიუმები

ტექნიკური დასაშვები ნორმები

  •  LET-ის სიაში ჩამოთვლილი ყველა ტექნიკური აღჭურვილობა უკვე დამტკიცებულია ჩვენი პროექტის კონსულტანტების მიერ და შეესაბამება EU4Business-EBRD-ის საკრედიტო ხაზის კრიტერიუმებს.
  • თქვენთვის საჭირო აღჭურვილობა არ არის წარმოდგენილი დაშვებული ტექნოლოგიების სიაში? დაუკავშირდით ჩვენი პროექტის გუნდს, ჩვენ შევაფასებთ თქვენს მიერ არჩეული აღჭურვილობის დასაშვებობას და დაგიკავშირდებით სამ სამუშაო დღეში.

არა დაფინანსებადი სექტორები/საქმიანობა

დააწკაპუნეთ ვის შეუძლია შეავსოს განაცხადი მეტი დეტალებისათვის

კომპანიასთან მიმართებაში დასაშვებობის ნორმების მოთხოვნები

  • ევროკავშირის განმარტება მიკრო, მცირე და საშუალო ბიზნესის კრიტერიუმების შესახებ: თანამშრომლების რაოდენობა არ აღემატება 250 ადამიანს, წლიური ბრუნვა 50 მილიონ ევროზე ნაკლებია ან წლიური ბალანსი 43 მილიონ ევროზე ნაკლებია. (http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/sme-definition_en and http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/15582/attachments/1/translations)
  • ოპერირების სექტორი უნდა იყოს ექსპორტზე ორიენტირებული
  • ბიზნესი უნდა იყოს რეგისტრირებული და ოპერირებდეს საქართველოს ტერიტორიაზე შესაბამისი კანონმდებლობის დაცვით.
  • ბიზნესის მინიმუმ 51% უნდა იყოს კერძო საკუთრებაში.
  • განმცხადებელი უნდა აკმაყოფილებდეს პარტნიორი ფინანსური ორგანიზაციის საკრედიტო კრიტერიუმებს.
  • კომპანია უნდა აკმაყოფილებდეს EBRD-ის გარემოსდაცვისა და სოციალურ პოლიტიკას. (https://www.ebrd.com/news/publications/policies/environmental-and-social-policy-esp.html
Cookie Consent with Real Cookie Banner