შპს „Indico” – საგზაო სამშენებლო კომპანია

შპს „Indico” – საგზაო სამშენებლო კომპანია

EU4Business-EBRD-ის საკრედიტო ხაზის მეშვეობით შპს “Indico”-მ შეიძინა ქვიშისა და ხრეშის გადამამუშავებელი დანადგარი, ორი ექსკავატორი, ოთხი სატვირთო მანქანა და მობილური კომპრესორი. განხორციელებული ინვესტიციის შედეგად კომპანიამ აამაღლა წარმადობა და ამავდროულად  შეამცირა ჰაერის დაბინძურება და გარემოზე ზემოქმედება. დღეს შპს “Indico” ერთ-ერთი საგზაო სამშენებლო კომპანიაა ევროპაში,  რომელიც მოწყობილია გარემისდაცვითი ნორმებისა და სატანდარტების გათვალისწინებით.

 

განხორციელებული ინვესტიციები:

  • მობილური ქვის დამქუცმაცებელი დანადგარი
  • ექსკავატორები
  • სატვირთო მანქანები
  • მობილური კომპრესორი

ინვესტიციის მოცულობა:

  • პროექტის საერთო ღირებულება: 767,511 ევრო
  • სესხის ოდენობა: 739,180 ევრო
  • გრანტის მოცულობა (15%): 110,877 ევრო

ევროკავშირის დირექტივებთან თანხვედრა:

  • რეგულაცია (EC) N. 661/2009 ავტომანქანების, მისაბმელების და სისტემების ზოგადი უსაფრთხოების მოთხოვნების შესახებ.
  • დირექტივა 2006/42 / EC მანქანადანადგარების შესახებ
  • დირექტივა 2014/68 / EU წნევის ქვეშ მომუშავე მოწყობილობებზე
  • დირექტივა 2006/12 / EC  ნარჩენების შესახებ
  • დირექტივა 91/689 / EEC სახიფათო ნარჩენების შესახებ
  •  

შპს „SRT“ – თხილის წარმოება

შპს „SRT“ – თხილის წარმოება

ქ. ზუგდიდში მდებარე კომპანია SRT 2012 წლიდან – თხილის მწარმოებელი და ექსპორტიორია. პროდუქციის ხარისხის გაუმჯობესებისა და ექსპორტის გაზრდის მიზნით, კომპანიამ თხილის ლაზერული დახარისხების  დანადგარები შეიძინა და დაამონტაჟა. განხორციელებული ინვესტიციის შედეგად, შპს  SRT –იმ წარმატებით გაიარა  HACCP და ISO02200:2005 სერტიფიცირების პროცესები და ამჟამად მათ მიერ წარმოებული პროდუქცია ევროსტანდარტებს აკმაყოფილებს. პროდუქტის ხარისხის ამაღლებას შედეგად მოყვა საექსპორტო ბაზრის გაფართოება და პროდუქციის გასაყიდი ფასის მატება. ინვესტიცია განხორციელებული იქნა  EU4Business- ის EBRD საკრედიტო ხაზის სანიტარული და ფიტოსანიტარული კომპონენტის ფარგლებში გამოყოფილი თანხით და პროექტის წარმატებით დანერგვის შემდეგ, კომპანიას გადაეცა კრედიტით მიღებული თანხის 15%  გრანტის სახით 45 000 ევროს მოცულობით.

განხორციელებული ინვესტიციები:

  • თხილის ლაზერული დახარისხების  დანადგარის შეძენა და მონტჟი – “NIMBUS 1200” Optical Sorter BSI

ინვესტიციის მოცულობა:

  • სესხის ოდნეობა: 300 000 ევრო
  • გრანტის მოცულობა: (15%): 45 000 ევრო

ვროკავშირის დირექტივებთან თანხვედრა:

  • ევროსაბჭოს რეგულაცია (EC) No 834/2007 – 2007 წლის 28 ივნისი – ბიოპროდუქტების წარმოება და მარკირების შესახებ, რომელიც აუქმებს რეგულაციებს – (EEC) No 2092/91 და  (EC) No 178/2002 და აწესებს სურსათის უვნებლობის კანონმდებლობის ზოგად პრინციპებს, რომელიც დაწესებულია ევროპის სურსათის უვნებლობის მაკოორდინებელ ორგანოს მეირ სურსათის უვნებლობის საკითხებში.
  • რეგულაცია 2023/2006  წარმოების საუკეთესო პრაქტიკის დანერგვა ისეთ მასალებზე რომელთაც შეხევბა აქვთ  საკვებთან
  • 2014/30 / EU დირექტივა დაბალი ძაბვის მქონე ელექტრო მოწყობილობებზე;
  • 2006/42 / EC დირექტივა მანქანა დანადგარების შესახებ (დანართი II);
  • 2006/25 / EC  დირექტივა ხელოვნური ოპტიკურ-რადიაციული დანადგარების შესახებ (ლაზერული აპარატები)
  • 2013/59 EURATOM საბჭოს დირექტივა მაიონირებელი გამოსხივების უსაფრთხოების სტანდარტების შესახებ

შპს “Pelin Global“ – მოდური ნაქსოვი ტექსტილისა და ტანსაცმლის წარმოება

შპს “Pelin Global“ – მოდური ნაქსოვი ტექსტილისა და ტანსაცმლის წარმოება

ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში მოდის და დიზაინის ბიზნესის ბუმია საქართველოში. აქედან გამომდინარე, ქართულ ტექსტილის ინდუსტრიაში ინვესტირება არასდროს ყოფილა ასე მომგებიანი. შპს “Pelin Global” არის ქსოვილის მწარმოებელი კომპანია, რომელიც აწარმოებს სვიტრებს, პულოვერებს, კარდიგანებს და სხვა ნაქსოვ მოდურ ტანსაცმელს. EU4Business-EBRD-ის საკრედიტო ხაზის მეშვეობით კომპანიამ შეიძინა ახალი საწარმოო აპარატურა რითიც მკვეთრად გააუმჯობესა წარმოებული პროდუქციის ხარისხი. პროექტის გადამოწმების შემდეგ, კომპანიამ მიიღო სესხის თანხის 15% გრანტის სახით, როგორელიც ევროკავშირის EU4Business ინიციატივის ფარგლებში იქნა დაფინანსებული.

Invested in:

  •  24ც ელექტრო საქსოვი მანქანა
  •  1ც ელექტრო საქარგი მანქანა

Invested Volume:

  •  Loan Amount: EUR 1,025,91

ევროკავშირის დირექტივებთან თანხვედრა:

  • 2014 წლის 26 თებერვალს ევროსაბჭოს და პარლამენტის მიერ მიღებული დირექტივა 2014/35/EU ელექტრო მოწყობილობების განსაზღვრულ ვოლტაჟსა და დიზაინის ჰარმოზირებასთან დაკავშირებით წევრი ქვეყნებში.
  •  1989 წლის 12 ივნისის საბჭოს დირექტივა 89/391 / EEC შრომის უსაფრთხოების გაუმჯობესების მიზნით ღონისძიებების დანერგვის შესახებ
  •  2006/12 / EC ნარჩენების შესახებ
  • დირექტივა 91/689 / EEC სახიფათო ნარჩენების შესახებ
  • 2011 წლის 27 სექტემბრის ევროპარლამენტისა და საბჭოს რეგულაცია (EU) No 1007/2011 ტექსტილის ბოჭკოვანი შემადგენლობის შესაბამისი მარკირების შესახე

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.