საქართველოს სამშენებლო მასალების მწარმოებელმა მწვანე ტექნოლოგიების ხაზი აამუშავა

GRC LLC საქართველოში სამშენებლო მასალების ყველაზე მსხვილი მწარმოებელი და იმპორტიორია და ამ სექტორში ყველაზე მსხვილი მომწოდებელია უკანასკნელი 15 წლის განმავლობაში. კომპანია არის საქართველოში მსოფლიოს წამყვანი ბრენდების, როგორიცაა BASF Firestone, Technonicol, Arcelor Mittal, VELUX და სხვათა ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში.

GRC-ს მთავარი სტრატეგია ფოკუსირებულია ბაზარზე მაღალი სტანდარტების დანერგვასა და სამართლიანი კონკურენციის წახალისებაზე. ეს სტრატეგია მოიცავს დივერსიფიკაციის შესაძლებლობების მუდმივ ძიებას და ასორტიმენტის გაფართოებას, რათა თანამედროვე და ეფექტიანი ტექნოლოგიები ხელმისაწვდომი გახდეს საქართველოს სამშენებლო მასალების ბაზარზე, რაც ხელს შეუწყობს პასუხისმგებლობით გამსჭვალული ბაზრის განვითარებას.                                 

ყოველივე ამის ფონზე, კომპანიამ განახორციელა

ინვესტიცია ახალი საწარმოო ნაგებობისთვის, რომელიც

განკუთვნილია წყალსაწრეტი სისტემის აქსესუარებისთვის,

როგორიცაა ღარების შეერთება და წყალშემკრები, რკალები, მილების კედლების სამაგრები და სხვ. შესაბამისად, EU4Business-EBRD საკრედიტო ხაზით დაფინანსებული საინვესტიციო პროექტი მოიცავდა ექსცენტრიკული პრესის და მისი ხელსაწყოების, ჰიდრავლიკური პრესის და მისი ხელსაწყოების და, ასევე, ჰიდრავლიკური პრესის შემაერთებელი ხელსაწყოების დამონტაჟებას.

ახალი საწარმოო ხაზების განსათავსებლად პროექტი ასევე მოიცავდა არსებული საწარმოო ნაგებობის რემონტს, მასთან დაკავშირებული მექანიკური და ელექტრო დანადგარების ჩათვლით.

კომპანიამ მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა მწვანე ტექნოლოგიების ადგილობრივი წარმოების გაზრდასა და განვითარებაში და მიიღო საკუთარი პროდუქციის სპექტრის გაფართოებასთან დაკავშირებული აშკარა სარგებელი, ამავე დროს, ინვესტიცია შეესაბამება ევროკავშირის პროდუქციის ხარისხის და შენობა-ნაგებობების ენერგოეფექტურობის სტანდარტებს. საწარმოო ნაგებობებში და მთლიანად კომპანიის მართვის სისტემაში გათვალისწინებული იყო ასევე საერთაშორისო გარემოსდაცვითი და სოციალური მართვის, მათ შორის სამუშაო პროცესის უსაფრთხოების, გარემოს დაცვის, ნარჩენების მინიმიზაციისა და რესურსების გამოყენების სტანდარტები.

სესხის თანხა:

€ 1,200,000

გრანტის თანხა:

€ 180,000

ინვესტიცია:

წყალსაწრეტი სისტემის საწარმოო ხაზის კომპონენტები, საწარმოო ნაგებობის რემონტი

ენერგოდანაზოგი

7.9 MWh/წ

GHG დანაზოგი

0.7 t CO2/წ

 

 

Cookie Consent with Real Cookie Banner