შპს “Kvareli Cellar”-ის მიერ განხორციელებული ინვესტიციით შეძენილმა ახალმა საწარმოო ხაზმა და დამხმარე მოწყობილობებმა კომპანიას შესაძლებლობა მისცა გაეუმჯობესებინა წარმოების ხარისხი, ჯანმრთელობისა და შრომის უსაფრთხოების სტანდარტები და შეექმნა უსაფრთხო სამუშაო გარემო. რის შედეგადაც კომპანიამ მკვეთრად გაზარდა წარმოებული პროდუქციის საექსპორტო პოტენციალი ევროკავშირის ქვეყნებში. საინვესტიცია თანხა მოზიდული იქნა EU4Business- ის EBRD საკრედიტო ხაზის ფარგლებში. პროექტის წარმატებით დანერგვის შემდეგ კომპანიას გრანტის სახით უკან დაუბრუნდა კრედიტით მიღებული თანხის 15% – 73,500 ევრო.

განხორციელებული ინვესტიციები:

 • ახალი საწარმოო ხაზი
 • საფერმენტაციო ცისტერნები
 • FRM 5 ფილტრი, Mohno ტუმბო და ჩილერი

ინვესტიციის მოცულობა:

 • სესხის ოდენობა: 490,000 ევრო
 • გრანტის მოცულობა (15%): 73,500 ევრო

ევროკავშირის დირექტივებთან თანხვედრა:

 • 2006/42 / EC დირექტივა მანქანა /დანადგარების შესახებ და დამატებითი 95/16 / EC დირექტივა
 • ევროპის პარლამენტის 2014/30/EU დირექტივა და საბჭოს მიერ 2014 წლის 26 თებერვალს ევროკავშირის წევრი ქვეყნებისსთვის ელექტრომაგნეტიკური თავსებადობის კანონის ჰარმონიზება (recast),
 • 2006/12 / EC დირექტივა ნარჩენების და დირექტივა 91/689 /სახიფათო ნარჩენების შესახებ
 • ევროპარლამენტის (EC) No 1005/2009 და ევროპარლამენტის შესაბამისი კომიტეტის 2009 წლის 16 სექტემბრის რეგულაცია ნივთიერებებზე რომელიც ხელს უწყობს ოზონის შრის რღვევას (თექსტი შესაბამისობაშია EEAსთან)
 • (EC) No 1935/2004 რეგულაცია იმ მასალების შესახებ, რომელიც კონტაქტში არიან საკვებ პროდუქციასთან და შესაბამისი დირექტივა 80/590/EEC.
 • რეგულაცია 2023/2006 – წარმოების საუკეთესო პრაქტიკის დანერგვა ისეთ მასალებზე რომელთაც შეხება აქვთ საკვებთან
 • დირექტივა EN 1672-2 (2009) სურსათის გადამამუშავებელი დანადგარების შესახებ – ნაწილი 2: ჰიგიენური მოთხოვნები.

ტრანს-ალიანსი – საერთაშორისო გადაზიდვები

ტრანს-ალიანსი – საერთაშორისო გადაზიდვები შპს “ტრანს-ალიანს ფოთი” დაფუძნდა 1998 წლის 17 აპრილს. კომპანიის ძირითადი საქმიანობა ფოთის საზღვაო პორტიდან  საქონლის სომხეთში ტრანსპორტირება. გადასაზიდი პროდუქცია ძირითადად საკვები

დამატებითი საინფორმაციო მასალა

შპს “ქუთაისის ავტომექანიკური ქარხანა”

შპს “ქუთაისის ავტომექანიკური ქარხანა” შპს “ქუთაისის ავტომექანიკური ქარხანა” 2014 წლის 27 ივლისს შეიქმნა ქუთაისის ყოფილი ავტომექანიკური ქარხნის ბაზაზე.  ამჟამად მექანიკური და მეტალის ჩამოსასხმელი ქარხნები -მეტალის

დამატებითი საინფორმაციო მასალა

შპს ავაზა

შპს ავაზა – გადამუშავებული ქაღალდის პროდუქციის წარმოება შპს “Avaza” ახლად ჩამოყალიბებული კომპანიაა, რომელიც სხვადასხვა დანიშნულების მქონე ქაღალდის პროდუქციას აწარმოებს: ჰიგიენური, შესაფუთი ქაღალდი, მუყაო და სხვა.

დამატებითი საინფორმაციო მასალა