დასავლეთ საქართველო ს მაღალმთიან რეგიონში მდებარე შპს “Geo Flower” 2007 წლიდან ხილის ჩირს და სამკურნალო მცენარეებს აწარმოებს , რომელიც გამოიყენება სხვადსახვვა არომატული ჩაის საწარმოებლად ევროპის ქვეყნებში . პროდუქტის ხარისხის გაუმჯობესებისა და ექსპორტის გაზრდის მიზნით , კომპანიამ ინვესტიცია განახორციელა ხილისა და მცენარეების საშრობი დანადგარის ასევე , სარეცხი , საჭრელი , ქაფით სარეცხი და ფოთლების დასამუშავებელი აპარატურის შესყიდვასა და მონტაჟში ; გარდა ამისა , კომპანიამ ააშენა ახალი საწარმოო ნაგებობა , სასწავლო ცენტრი და ნედლეულის საწყობი . განხორციელებულმა პროექტმა კომპანიას საშუალება მისცა დაენერგა ბიოპროდუქციის მწარმოებლის Caucas c ertis, ISO 22000:2005 და HACCP – ის სტნდარტებით გათვალისწინებული მოთხოვნები . დღეისათვის კომპანიის მიერ წარმოებული პროდუქცია სრულ შესაბამისობაშია ევროპულ და საერთაშორისო სტანდარტებთან . პროდუქციის გაუმჯობესებულმა ხარისხმა შესაძლებელი გახადა პროდუქციის გასაყიდი ფასის ამაღლება და საერთაშორისო კლიენტების ბაზის გაფართოება . ინვესტიცია განხორციელდა EU4Business – EBRD – ის საკრედიტო ხაზის სესხით . პროექტის წარმატებით დანერგვის შემდეგ კომპანიას გრანტის სახით უკან დაუბრუნდა კრედიტით მიღებული თანხის 15% – 19 335 ევრო.

ინვესტიციის მოცულობა :

 • ხილის საშრობი დანადგარი
 • ხილის სარეცხი და დასაპრესი დანადგარი
 • საწარმოო ნაგებობა , სასწავლო ცენტრი და ნედლეულის საწყობი
   

ინვესტიციის მოცულობა :

 • სესხის მოცულობა : 129,147.25 ევრო
 • გრანტი ს მოცულობა (15%): 19,335.66

ევროკავშირის დირექტივებთან თანხვედრა

 • 2007 წლის 28 ივნისის ევროსაბჭოს რეგულაცია (EC) # 834/2007 ორგანული პროდუქციის წარმოების და ეტიკეტირების შესახებ . (EEC) No 2092/91 ცვლილებით .
 • (EC) No 178/2002 და აწესებს სურსათის უვნებლობის კანონმდებლობის ზოგად პრინციპებს , რომელიც დაწესებულია ევროპის სურსათის უვნებლობის მაკოორდინებელ ორგანოს მეირ სურსათის უვნ ებლობის საკითხებში .
 • რეგულაცია 2023/2006 წარმოების საუკეთესო პრაქტიკის დანერგვა ისეთ მასალებზე რომელთაც შეხევბა აქვთ საკვებთან .
 •  

ტრანს-ალიანსი – საერთაშორისო გადაზიდვები

ტრანს-ალიანსი – საერთაშორისო გადაზიდვები შპს “ტრანს-ალიანს ფოთი” დაფუძნდა 1998 წლის 17 აპრილს. კომპანიის ძირითადი საქმიანობა ფოთის საზღვაო პორტიდან  საქონლის სომხეთში ტრანსპორტირება. გადასაზიდი პროდუქცია ძირითადად საკვები

დამატებითი საინფორმაციო მასალა

შპს “ქუთაისის ავტომექანიკური ქარხანა”

შპს “ქუთაისის ავტომექანიკური ქარხანა” შპს “ქუთაისის ავტომექანიკური ქარხანა” 2014 წლის 27 ივლისს შეიქმნა ქუთაისის ყოფილი ავტომექანიკური ქარხნის ბაზაზე.  ამჟამად მექანიკური და მეტალის ჩამოსასხმელი ქარხნები -მეტალის

დამატებითი საინფორმაციო მასალა

შპს ავაზა

შპს ავაზა – გადამუშავებული ქაღალდის პროდუქციის წარმოება შპს “Avaza” ახლად ჩამოყალიბებული კომპანიაა, რომელიც სხვადასხვა დანიშნულების მქონე ქაღალდის პროდუქციას აწარმოებს: ჰიგიენური, შესაფუთი ქაღალდი, მუყაო და სხვა.

დამატებითი საინფორმაციო მასალა