შპს “საქინვესტმა” ევროკავშირის EU4Business-EBRD საკრედიტო ხაზის სესხის დახმარებით ცივი შენახვის შენობის რეკონსტრუქცია მოახდინა. შეიცვალა სენდვიჩის პანელები, კარები და მაცივრებისთვის საჭირო აქსესუარები. პროექტის ფარგლებში კომპანიამ ასევე დაამონტაჟა ახალი ჩასატვირთი ბაზები, ტამბური, განაახლა ადმინისტრაციული ოფისი და ოფისთან მისასვლელი გზა. აღნიშნული ინვესტიციით კომპანიამ აიმაღლა გარემოს დაცვის სტანდარტები მოხმარებული ენერგიის მნიშვნელოვნად დაზოგვისა და წყლის დრენაჟის შემცირების ხარჯზე. ასევე, მოხდა ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების პროფესიული სტანდარტების ახალ დონეზე აყვანა. ახალი დანადგარები სრულად შეესაბამება ევროკავშირის EU ODS სტანდარტებს. განხორციელებული პროექტის გადამოწმების შემდეგ კომპანიას გრანტის სახით კრედიტის სრული მოცულობის 15% -ის შესაბამისი თანხა გადაეცა.

განხორციელებული ინვესტიცია:

 • ცივი შენახვის შენობის რეკონსტრუქცია
 • სენდვიჩპანელებიკარები და აქსესუარები მაცივრებისთვისტამბური
 • დმინისტრაციული ოფისის შენობის და ოფისთან მისასვლელი გზის რეკონსტრუქცია
 •  

ინვესტიციის მოცულობა:

 • კრედიტის საერთო თანხა: EUR 643,744
 • მიღებული გრანტი (15%): EUR 96,562

ევროკავშირის დირექტივებთან თანხვედრა:

 • ევროპარლამენტისა და საბჭოს 2006 წლის 17 მაისის დირექტივა 2006/42 / EC დანადგარების შესახებ, და 95/16 / EC დამატებითი დირექტივა;
 •  ევროპარლამენტისა და საბჭოს 2009 წლის 21 ოქტომბრის დირექტივა 2009/125 / EC ენერგიის მოხმარებასთან დაკავშირებული პროდუქტებისათვის შექმნილი ეკოდიზაინის მოთხოვნების სამუშაოების ნუსხა (EEA შესაბამისობის ტექსტით);
 • ევროპარლამენტისა და საბჭოს 2009 წლის 16 სექტემბრის რეგულაცია
 • (EC) № 1005/2009 ოზონის შრის დამშლელი ნივთიერებების გამოყოფის შესახებ,(EEA-ს შესაბამისი ტექსტი);
 •  

ტრანს-ალიანსი – საერთაშორისო გადაზიდვები

ტრანს-ალიანსი – საერთაშორისო გადაზიდვები შპს “ტრანს-ალიანს ფოთი” დაფუძნდა 1998 წლის 17 აპრილს. კომპანიის ძირითადი საქმიანობა ფოთის საზღვაო პორტიდან  საქონლის სომხეთში ტრანსპორტირება. გადასაზიდი პროდუქცია ძირითადად საკვები

Read More »

შპს “ქუთაისის ავტომექანიკური ქარხანა”

შპს “ქუთაისის ავტომექანიკური ქარხანა” შპს “ქუთაისის ავტომექანიკური ქარხანა” 2014 წლის 27 ივლისს შეიქმნა ქუთაისის ყოფილი ავტომექანიკური ქარხნის ბაზაზე.  ამჟამად მექანიკური და მეტალის ჩამოსასხმელი ქარხნები -მეტალის

Read More »

შპს ავაზა

შპს ავაზა – გადამუშავებული ქაღალდის პროდუქციის წარმოება შპს “Avaza” ახლად ჩამოყალიბებული კომპანიაა, რომელიც სხვადასხვა დანიშნულების მქონე ქაღალდის პროდუქციას აწარმოებს: ჰიგიენური, შესაფუთი ქაღალდი, მუყაო და სხვა.

Read More »