საქართველოში ჰიდროელექტროსადგურის ტურბინების განახლება

კომპანია KCIA-94-ის მფლობელობაში მყოფი ჰიდროელექტროსადგური 1935 წელს აშენდა  მდინარე დაშბაშზე, საქართველოს წალკის რაიონში. 2012 წელს, დაშბაშის ჰესი დაუკავშირდა წალკის ქვესადგურს ახალი გადამცემი ხაზის მეშვეობით. ჰეს-ის დადგმული სიმძლავრე იყო 1.52 MW, ხოლო ენერგიის გენერირება ხდებოდა სამი ჰიდრავლიკური ერთეულის მიერ (ჰორიზონტალური ფრენსის ტიპის ტურბინები და გენერატორები).

ძველი ტურბინები სრულად ვერ იყენებდნენ მდინარე დაშბაშის ჰიდრავლიკურ რესურსს (3,500ლ/წმ) და კომპანიამ წამოიწყო საინვესტიციო პროექტი, რათა ჩაენაცვლებინა ერთ-ერთი მოძველებული ტურბინა და გენერატორები, ამავდროულად სადგურის სიმძლავრის 3MW-მდე გაზრდით. ერთ-ერთი 500 kW-იანი ჰიდრავლიკური ერთეული ჩაანაცვლეს თანამედროვე 2,125 kW-იანი ერთეულით.

სადგურის სიმძლავრის გაზრდამ, რაც EU4Business-EBRD-ს საკრედიტო ხაზით დაფინანსდა, გაზარდა ძველი სადგურის მიერ მწვანე და სუფთა ენერგიის გენერირება სამშენებლო ხარჯებისა და არსებული შენობის ინფრასტრუქტურის  შეცვლის გარეშე. გარდა ამისა, ახალი ტურბინები ნაკლებად ხმაურიანია და მათი ვიბრაციის დონე გაცილებით დაბალია.

სესხის თანხა:

€ 505,985

გრანტის თანხა:

€ 75,898

ინვესტიცია:

1.125 MW ჰორიზონტალური ფრენსისის ტიპის ტურბინა

დამატებითი მწვანე ენერგიის გენერირება

1.125 MWh/წ

 

Cookie Consent with Real Cookie Banner