საქართველოს ბანკი მასპინძლობს საინფორმაციო ღონისძიებას კლიენტებისთვის, სადაც წარადგინა შესაძლებლობები, რომელიც უზრუნვეყოფილი იქნება EU4Business-EBRD საკრედიტო ხაზის პროგრამის სესხით და გრანტით.

სულ 150 სახვდასხვა სფეროში მოღვაწე ადამიანი ესწრებოდა ღონისძიებას, რომელიც ჩატრადა Holiday Inn – ში 2016 წლის 28 სექტემბერს. ქალბატონ თამარ ხიზანიშვილის (კორპორატიული კლიენტების დეპარტამენტის უფროსი საქართველოს ბანკიდან) მიერ გაიხსნა შეხვედრა, სადაც აღინიშნა ასოცირების ხელშეკრულებასთან დაკავშირებით და DCFTA ის მნიშვნელობაზე საქართველოსთვის. იგი ასევე შეეხო EU4 Business-EBRD საკრედიტო ხაზით კომპანიების დახმარების შესაძლებლობებს, სესხის და გრანტის მიღებით რომ განახორციელონ ინვესტიცია ევრო დირექტივებს შესაბამისად თავიანთი წარმოების აღჭურვისათვის, თუმცა ასევე მნიშვნელოვანია კომპანიების მიერ ეროვნული კანონმდებლობის შესაბამისად წარმოების გაზრდა იმ პროდუქციებისა, რომელიც ადგილობრივი ბაზრის დაკმაყოფილებისთვის იქნება მიმართული.

ქალბატონი მარიამ გაბუნიამ საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროდან, წარმოეადგინა დეტალური ინფორმაცია ევროკავშირის მოთხოვნებთან დაკავშირებით სხვადსხვა სექტორებისთვის, მათ შორის სოფლის მეურნეობის და სურსათის წარმოების სფეროში.

ქალბატონმა ხათუნა ახალაიამ პროექტის კონსულტანტების ადგილობრივი ჯგუფის ხელმძღვანელმა (EU4Business-EBRD საკრედიტო ხაზის პროექტის კონსულტანტების) წარადგინა პროეტის ძირითადი კომპონენტები და აღწერა პროცესი თუ როგორ უნდა მოხდეს განაცხადის წარდგნა EU4Business-EBRD საკრედიტო ხაზის სესხით და გრანტით დაინტერესებულმა კომპანიებმა. დემონსტრირებული იყო მეტად უფრო ნათლად კომპანიებისთვის შესაძლებლობები და ასევე წარადგინა მსგავსი პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული პროექტები ბოსნიიდან.

დიდი რაოდენობით კითხვები დაისვა, კითხვა პასუხების სესიაზე კომპნაიების წარმომდაგენლებისგან, რომელიც მოჰყვა წარდგენილ ინფორმაციებს. რამდენიმე კომპანიების წარმომადგენლებმა მაშინვე გამოთქვეს სურვილი მონაწილეობა მიეღოთ აღნიშნულ პროგრამაში, რადგან გასაგები იყო რომ 15% გრანტის კომპონენტი საკმაოდ მიმზიდველს ხდიდა ამ პროდუქტს.

ერთი კომპანიამ (ხორცის წარმოებელი) ღონისძიების დასრულებისთანავე გააკეთა განაცხადი სესხზე.

Cookie Consent with Real Cookie Banner