სამშენებლო აღჭურვილობის მოდერნიზაცია

არალი შედარებით ახალი კომპანიაა (დაფუძნდა 2020 წელს), რომელიც საქართველოში სამშენებლო კომპანიებს მობილურ და სტაციონარულ აღჭურვილობას აწვდის და ყიდის. დასაწყისში, კომპანია უზრუნველყოფდა მომსახურებას მეორადი აღჭურვილობით. EU4Business-EBRD-ს საკრედიტო ხაზით დაფინანსებული ინვესტიციის მეშვეობით კი, მან ჩაანაცვლა ძველი აღჭურვილობა ახლად შეძენილი ოთხი TGS ერთეულით, 4 ვიბრო საცერით, 5,5Kw ქვიშის გასარეცხი როტორითა და ორი მბრუნავი სამსხვრევით, რითაც გაზარდა მომსახურების მთლიანი მოცულობა.

ახალი დანადგარები გაცილებით ეფექტურია ენერგომოხმარების თვალსაზრისით და, ასევე უფრო მარტივი და უსაფრთხოა მოხმარებისას, გაცილებით დაბალი ხმაურისა და ვიბრაციის დონე აქვს, რითაც იცავს დანადგარების ოპერატორების ჯანმრთელობას. ახალი აღჭურვილობის დაბალი საექსპლუატაციო მოთხოვნები დადებით გავლენას ახდენს საოპერაციო ხარჯებზე. და ბოლოს, ინვესტიციის შედეგად, კომპანიამ ექვსი ახალი სამუშაო ადგილი შექმნა.

სესხის თანხა:

€ 536,862

გრანტის თანხა:

€ 80,529

ინვესტიცია:

მობიკური და სტაციონარული სამშენებლო აღჭურვილობა

ენერგოდანაზოგი

476 MWh/წ

GHG ემისიის დანაზოგი

107 t CO2/წ

 

Cookie Consent with Real Cookie Banner