ინვეტირებულ იქნა:

  • ახალი შენობა 5 სასაწყობე ფართით, ლიფტით, HVAC სისტემით და სხვა.
  • საკერავი და გამოსაჭრელი დანადგარები, სეპეციალური პროგრამა, საუთავებელი მოწყობილობა და სხვა.
  •  

ინვესტიციის მოცულობა:

  • სრული ინვესტიცია: EUR 807,000
  • სესხის ოდენობა: EUR 453,000
  • გრანტი (15%): EUR 68,000

EU დირექტივები:

  • დირექტივა 2014/35/EU ელექტრო მოწყობილობების შესახებ, რომელიც უშვებს გარკვეული ვოლტაჟის ლიმიტირებულ დანადგრებს,
  • დირექტივა 2006/42/EC მანქანადანადგარების შესახებ, დირექტივა 95/16/EC (recast),
  • დირექტივა 2014/30/EU rელექტრომაგნიტურ შესაბამისობასთაზე (recast)
  • რეგულაცია EC) No 1005/2009 ოზონდამშლელი ნივთიერებების შესახებr (EEA )

ტრანს-ალიანსი – საერთაშორისო გადაზიდვები

ტრანს-ალიანსი – საერთაშორისო გადაზიდვები შპს “ტრანს-ალიანს ფოთი” დაფუძნდა 1998 წლის 17 აპრილს. კომპანიის ძირითადი საქმიანობა ფოთის საზღვაო პორტიდან  საქონლის სომხეთში ტრანსპორტირება. გადასაზიდი პროდუქცია ძირითადად საკვები

დამატებითი საინფორმაციო მასალა

შპს “ქუთაისის ავტომექანიკური ქარხანა”

შპს “ქუთაისის ავტომექანიკური ქარხანა” შპს “ქუთაისის ავტომექანიკური ქარხანა” 2014 წლის 27 ივლისს შეიქმნა ქუთაისის ყოფილი ავტომექანიკური ქარხნის ბაზაზე.  ამჟამად მექანიკური და მეტალის ჩამოსასხმელი ქარხნები -მეტალის

დამატებითი საინფორმაციო მასალა

შპს ავაზა

შპს ავაზა – გადამუშავებული ქაღალდის პროდუქციის წარმოება შპს “Avaza” ახლად ჩამოყალიბებული კომპანიაა, რომელიც სხვადასხვა დანიშნულების მქონე ქაღალდის პროდუქციას აწარმოებს: ჰიგიენური, შესაფუთი ქაღალდი, მუყაო და სხვა.

დამატებითი საინფორმაციო მასალა