სამკერვალო წარმოებამ ინვესტიცია განახორციელა მრავალსექციური სენობის აშენებაში და საწარმოო დანადგარების შეძენაში

ინვეტირებულ იქნა:

  • ახალი შენობა 5 სასაწყობე ფართით, ლიფტით, HVAC სისტემით და სხვა.
  • საკერავი და გამოსაჭრელი დანადგარები, სეპეციალური პროგრამა, საუთავებელი მოწყობილობა და სხვა.
  •  

ინვესტიციის მოცულობა:

  • სრული ინვესტიცია: EUR 807,000
  • სესხის ოდენობა: EUR 453,000
  • გრანტი (15%): EUR 68,000

EU დირექტივები:

  • დირექტივა 2014/35/EU ელექტრო მოწყობილობების შესახებ, რომელიც უშვებს გარკვეული ვოლტაჟის ლიმიტირებულ დანადგრებს,
  • დირექტივა 2006/42/EC მანქანადანადგარების შესახებ, დირექტივა 95/16/EC (recast),
  • დირექტივა 2014/30/EU rელექტრომაგნიტურ შესაბამისობასთაზე (recast)
  • რეგულაცია EC) No 1005/2009 ოზონდამშლელი ნივთიერებების შესახებr (EEA )
Cookie Consent with Real Cookie Banner