თბილისის გულში მდებარე ახალი სასტუმრო უმაღლეს სტანდარტებს აკმაყოფილებს

თბილისის ცენტრში, ახლად აშენებული, თანამედროვე დიზაინის მქონე IBIS Hotel Tbilisi-ი უმაღლეს სტანდარტებს აკმაყოფილებს. სასტუმროს მშენებლობა ევროკავშირის ენერგოეფექტურობის სტანდარტების შესაბამისი ტექნოლოგიების დაცვით მიმდინარეობდა.

გარდა მშენებლობისა, ინვესტიციები განხორციელდა სასტუმროს ნომრებისა და სამზარეულოს აღჭურვილობაშიც.

ინვესტიცია განხორციელებული იქნა EU4Business-EBRD-ის საკრედიტო ხაზის მეშვეობით პროექტის ფარგლებში კომპანიამ მიიღო უფასო ტექნიკური დახმარება რომელიც გაწეული იქნა საერთაშორისო ექსპერტთა გუნდის მიერ. ასევე, პროექტის  ვერიფიცირების პროცესის წარმატებით გავლის შემდეგ, კომპანიამ გრანტის სახით უკან დაიბრუნა სესხის 15%, რომელიც დაფინანსებული იქნა ევროკავშირის EU4Business ინიციატივის ფარგლებში.

 

ევროკავშირის დირექტივებთან თანხვედრა:

  • დირექტივა 2014/35 / EU, წევრი სახელმწიფოების კანონების ჰარმონიზაციის შესახებ, რომელიც ეხება ელექტროენერგიის ბაზარზე გარკვეულ ძაბვის საზღვრებში გამოყენებას.
  • სასტუმროების EEIG-EU სტანდარტები
  • BS 7176 და BS 7177 სტანდარტები
  • 2010/31 / EU შენობების ენერგოეფექტურობის შესახებ
  • 2006/12 / EC დირექტივა ნარჩენების შესახებ
  • 91/689 / EEC დირექტივა სახიფათო ნარჩენების შესახებ
  • დებულება (EC) No 178/2002 სურსათის კანონის ზოგადი პრინციპებისა და მოთხოვნების დადგენის, სურსათის უვნებლობის ევროპული ორგანიზაციის სურსათის საკითხებში პროცედურების განსაზღვრის შესახებ.

სესხი:

€ 3 მილიონი

გრანტი

€ 450,000 (15%)

დირექტივები:

სასტუმროს მართვა, სახიფათო ნარჩენების მართვა, ენერგო-ექფექტურობა

ინვესტიცია:

სასტუმროს შენობა და ტექნიკური აღჭურვილობა

ენერგო ეფექტურობა       

1,436 MWh/წ

279 tCO2/წ

Cookie Consent with Real Cookie Banner