ევროკავშირის ელჩი საქართველოში EU4Business-EBRD-ის საკრედიტო ხაზის მიერ დაფინანსებულ ასფალტის ქარხანას ესტუმრა

შპს „Indico,” გზის სამშენებლო კომპანია ასფალტის მწარმოებელი ქარხანა1996 წელს ქალაქ სენაკში დაარსდა და დღეისდღეისობით  საქართველოში37000 საწარმოდანერთერთიარომელიცევროკავშირისბიზნესისმხარდაჭერისპროგრამითსარგებლობს და რომლის წარმოების პროცესი ახლა უკვე სრულ თანხვედრაშია ევროკავშირის შესაბამის დირექტივებთან. EU4Business-EBRD-ისსაკრედიტოხაზისმეშვეობითშპს“Indico”-შეიძინაქვიშისადახრეშისგადამამუშავებელიდანადგარი, ორიექსკავატორი,ოთხისატვირთომანქანადამობილურიკომპრესორი.განხორციელებულიინვესტიციისშედეგადკომპანიამაამაღლაწარმადობადაამავდროულად  შეამცირაჰაერისდაბინძურება და გარემოზე ზემოქმედება. დღესშპს“Indico” ერთერთისაგზაოსამშენებლოკომპანიააევროპაშირომელიცმოწყობილიაგარემისდაცვითინორმებისადასატანდარტებისგათვალისწინებითქარხანაში ტურის დროს ევროკავშირის ელჩი ბატონი კარლ ჰანცი გაესაუბრა ქარხნის თანამშრომლებს, რომლთა სამუშაო პირობები მკვეთრად იქნა გაუმჯობესებული ჯანმრთელობის დაცვისა და უსაფრთხოების სტანდარტების უზრუნველყოფის თვალსაზრისით. კომპანია ფლობს ყველა ერივნული კანონმდებლობით საჭირო ნებართვებს და ლიცენზიებს.

EU4Business-EBRD-ის საკრედიტო ხაზი ევროკავშირსა და საქართველოს შორის ღრმა და ყოვლის მომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმების ნაწილია. საკრედიტო ხაზის მიზანია მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარების ხელშეწყობა საქართველოში, ამ ფინანსური მექანიზმის მიმზიდველობა გახლავთ ის რომ ბიზნესს რომელიც ამ კონკრეტული საკრედიტო ხაზით ისარაგებლებს, საშუალება ეძლევა, სესხის 15%-მდე ქეშბექის სახით უკან დაიბრუნოს და ასევე მიიღოს აბსოლიტურად უფასო ტექნიკური დახმარება საერთასორისო ექსპერტთა გუნდის მეშვეობით.

შპს „Indico” ერთ-ერთი EU4Business-EBRD-ის საკრედიტო ხაზის ბენეფიციარია, და ასეთი კომპანიები შესანიშნავი მაგალითია იმისა, თუ როგორ შეუძლია საქართულ მცირე და საშუალო ბიზნესის წარმომადგენლებს ევროკავშირის სტანდარტების შესაბამისად მუშაობა, საქართველოში სამუშაო ადგილების შექმნა, პროდუქციის ხარისხის გაუმჯობესება და შემოსავლის გაზრდა. კომპანიას აქვს განსაკუთრებული სოციალური პასუხისმგებლობა და ზრუნავს თანამშრომლების სამუშაო გარემოზე.

Cookie Consent with Real Cookie Banner