განახლებული საწარმოო ხაზი უკეთესი შედეგების მისაღწევად

შპს “კაპიტალ გრუპი” შპს „ასკანელი ძმების” ჯგუფის წევრი კომპანიაა, რომელიც 2003 წლის 18 ივლისს დაფუძნდა. კომპანიას ფლობს ვენახებს კახეთისა და გურიაში, ასევე მიწის ნაკვეთებს, სადაც ღვინის წარმოების ობიექტებია განლაგებული. კომპანია ექსპორტზეა ორიენტირებული და პროდუქციის 94% რუსეთში, უკრაინაში, ლიტვაში, ესტონეთში, გერმანიაში, ჩინეთში, ყაზახეთში, პოლონეთში და სხვა ქვეყნებში გააქვს. წარმოების გაფართოებისა და ექსპორტის გაზრდის მიზნით, კომპანიამ გადაწყვეტილება მიიღო წარმოების თანამედროვე მოწყობილობა – დანადგარებში ინვესტიციების განხორციელების შესახებ. კომპანიამ ასევე გააუმჯობესა წარმოების მართვის სტანდარტები. ვენახებთან ახლოს აშენდა  წარმოების ახალი შენობა, რაც საგრძნობლად ამცირებს დროის ხანგრძლივობას ყურძნის კრეფასა და დაწურვას შორის. დაინსტალირებული ახალი აპარატურას მინიმუმამდე დაჰყავს ჟანგვის პროცესი, იმის ხარჯზე, რომ ჟანგბადის ნაცვლად აზოტი გამოიყენება, რომელიც ინერტულ გარემოს ქმნის. ახალი დანადგარები ISO 22000 მოთხოვნებს შეესაბამება. ინვესტიცია განხორციელებული იქნა EU4Business-EBRD საკრედიტო ხაზით. რომლის პირობებით, კომპანიამ თანხის გარდა, საერთაშორისო ექსპერტთა ჯგუფის უფასო ტექნიკური დახმარებაც მიიღო. 

წარმატებული ვერიფიცირების პროცესის გავლის შემდეგ, კომპანიამ გრანტის სახით უკან დაიბრუნა სესხის 15%, რომელიც დაფინანსებული იქნა ევროკავშირის EU4Business ინიციატივის ფარგლებში.

ახლა კომპანია სრულად აკმაყოფილებს ევროპულ სტანდარტებს, მათ შორის:

    • დირექტივა 2014/35 / EU, წევრი სახელმწიფოების კანონების ჰარმონიზაციის შესახებ, რომელიც ეხება ელექტროენერგიის ბაზარზე გარკვეულ ძაბვის საზღვრებში გამოყენებას.
    • დირექტივა 2006/42 / EC 2006 მანქანების შესახებ და 95/16 / EC დირექტივის შეცვლა (რეკონსტრუქცია)
    • დირექტივა 2014/30 / EU ელექტრომაგნიტური თავსებადობის შესახებ წევრ სახელმწიფოების კანონების ჰარმონიზაციის შესახებ (რეკონსტრუქცია)
    • დირექტივა 2006/12 / EC ნარჩენების შესახებ

სესხი:

€ 1,696,289

გრანტი:

€ 254,443

 

EU დირექტივებთან თანხვედრა

 

რეგულაციები ენერგიაზე

 

ინვესტიცია განხორციელებული იქნ

ახალ საწარმოო შენობასა და დანადგარებში

ენერგიის დაზოგვა და GHG შემცირება:

110 MWh/y

7.68 tCO2/y

Eergy Savings Ratio:  28%

Cookie Consent with Real Cookie Banner