შედეგები

EU4Business-EBRD-ის საკრედიტო ხაზის პროგრამით დღეისათვის დაფინანსებულია 183 პროექტი 104.96 მილიონი ევროს ჯამური მოცულობით. ხოლო 7 პროექტი, რომელთა ჯამური მოცულობა 8.39 მილიონ ევროს შეადგენს მიმდინარე შეფასების პროცედურებს გადის.

ქვემოთ მოცემულ გრაფიკებში იხილეთ სექტორების მიხედვით დაყოფილი დაფინანსებული და დასაფინანსებელი პროექტების სია

სტატუსი: 31.12.2019

დაფინანსებული პროექტების მდებარეობა

მილსადენის პროექტების მდებარეობა

EBRD-ის საკრედიტო ხაზი

საკონტაქტო ინფორმაცია

შექმნილია:

ანხორციელებულია:

განხორციელებულია: 

© Copyright 2018. All Rights Reserved.