ღონისძიება

მიიღეთ მონაწილეობა EU4Business-EBRD–ის საკრედიტო ხაზის ახალი, ფაზის რეგიონალური გახსნის ღონისძიებაში აღმოსავლეთის პარტნიორობის ქვეყნებისთვის
18 მარტი, ხუთშაბათი 10:00 – 11:00 GMT დროით Zoom-ზე

ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD) და ევროკავშირი (EU) აღნიშნავენ EU4Business-EBRD საკრედიტო ხაზის ახალი ფაზის რეგიონალურ გახსნას ექვსი ქვეყნის მასშტაბით

ღონისძიების  მიზანია აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებიდან წარმოდგენილი დაინტერესებული მხარეების და ბიზნესის წარმომადგენლებისთვის ინვესტორების მიერ EU4Business-EBRD– ის საკრედიტო ხაზით სარგებლობის პირადი გამოცდილების და მიღწეული შედეგების გაზიარება.  ასევე, საკრედიტო ხაზის ახალი ფაზის პრეზენტაცია, რომელიც  მწვანე ინვესტიციების პოპულარიზაციას ემსახურება.

პროგრამა

ახალი პროექტის პრეზენტაცია: აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში მცირე და საშუალო ბიზნესისთვის შესაძლებლობების გაფართოება, მწვანე ინვესტიციების ხელშეწყობა.