LTD “Kumisi XXI” – მეფრინველეობა და კვერცხის წარმოება

შპს „კუმისი XXI”-ის მიერ განხორციელებული ინვესტიციით შეძენილი და დამონტაჟებული იქნა კვერცხის დაფასოებისა და შეფუთვის აპარატი MOBA 2500, რომელიც პროდუქციის დაფასოება/შეფუთვის მაღალ ხარისხს უზრუნველყოფს, ზრდის სურსათის უვნებლობის და წარმოების პროცესის ჰიგიენურ ნორმებს. აღნიშნულმა ინვესტიციამ კომპანიას საშუალება მისცა დაენერგა ISO 22000:2005 და HACCP სერტიფიცირებით გათვალისწინებული მოთხოვნები. დღეისათვის კომპანიის მიერ წარმოებული პროდუქცია სრულ შესაბამისობაშია ევროპულ და საერთაშორისო სტანდარტებთან, დაცულია პერსონალის შრომის უსაფრთხოებისა და ჰიგიენისა წესები. პროექტის წარმატებით დანერგვის შემდეგ კომპანიას გრანტის სახით უკან დაუბრუნდა კრედიტით მიღებული თანხის 15%.

განხორციებული ინვესტიციები:

 • კვერცხის დაფასოებისა და შეფუთვის აპარატი

ინვესტიციის მოცულობა:

 • სესხის ოდენობა: 253,713 ევრო
 • გრანტის მოცულობა (15%): 38,056.95

ევროკავშირის დირექტივებთან თანხვედრა:

 • რეგულაცია 2023/2006 წარმოების საუკეთესო პრაქტიკის დანერგვა ისეთ მასალებზე რომელთაც შეხევბა აქვთ საკვებთან
 • ნედლეულის ზოგადი მახასიათებლები, მე -5 დამატება, რომელიც მოიცავს მარკირებას მიკვლევადობისთვის EU რეგულაცია #178/2002 (მიკვლევადობისთვის მარკირება, მიკრობიოლოგია, მძიმე მეტალები, მიკოტოქსინები, ნერჩენი დონე, შეფუთვა და სხვა).
 • (EC) No 178/2002 და აწესებს სურსათის უვნებლობის კანონმდებლობის ზოგად პრინციპებს, რომელიც დაწესებულია ევროპის სურსათის უვნებლობის მაკოორდინებელ ორგანოს მეირ სურსათის უვნებლობის საკითხებში.
 •  

LLC Kamp

LLC Kamp

LLC “Kutaisi Auto Mechanic Plant” – KAMP was established on July 27th, 2014 on the basis of former auto mechanic plant of Kutaisi. The main components of the production factory are: machine shop, foundry and quality management laboratories. Currently, mechanical and foundry plants have the capacity to perform the mechanical processing works, casting various size of metal parts. The company produces different types of metal products, such as: mine and ropeway carts, carriages, cab le cars, conveyors and other products for mining, brake pipes, seals for railway wagons, valves and other spare parts for cement plants and machinery. The company took a EU4Business-EBRD Credit Line loan and invested in the purchase and installation of various modern production equipment such as: metals chemical analysis spectrometer, single disk grinding machine and analytical scales. The investment greatly contributed to increased production output and improved health & safety condition of personnel.  As a value-added benefit, the project also resulted in significant environmental improvements. The new production line is manufactured in line with the European regulations and is therefore fully optimized regarding energy efficiency standards. After the successful project verification the company received 15% of the loan value as a grant incentive, funded under the EU4Business initiative of the European Union.

Invested in:

 • Metals chemical analysis spectrometer
 • Grinding machine with built-in dust collector
 • Analytical scales of the Newton LS series; Scales MZ

Loan & Grant:

 • Loan Amount: EUR 484,848.11
 • Grant Amount (15%): EUR 72,648.56

EU Directives met

Industry Sector Specific Directives

 • Directive 2006/42/EC on machinery, and amending Directive 95/16/EC (recast);
 • Directive 2014/30/EU relating to electromagnetic compatibility (recast);
 • Pressure Equipment Directive (97/23 EC)
 • Directive 2014/32/EU on measuring instruments (recast);
 • Directive 2014/35/ relating to the making available on the market of electrical equipment designed for use within certain voltage limits;

Energy & Environmental Directives

 • Directive 2012/27/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on energy efficiency;
 • Directive 2006/12/EC on waste; Directive 91/689/EEC on hazardous waste

LTD Avaza

LTD Avaza

LTD Avaza is a start-up company that was set up for production of paper for various uses such as –hygiene, wrapping paper, packaging, etc. The company took a EU4Business-EBRD Credit Line loan and invested in the purchase and installation of an automated production line and in the repair works of the production building and its surrounding territory. The investment greatly contributed to increases production output, improved health & safety condition of personnel.  As a value-added benefit, the project also resulted in significant environmental improvements. The new production line is manufactured in line with the European regulations and is therefore fully optimized regarding energy efficiency standards. Moreover, it allows the use of recycled paper, which reduces the amount of paper disposed into landfills. After the successful project verification the company received 15% of the loan value as a grant incentive, funded under the EU4Business initiative of the European Union.

.

Invested in:

 • Purchase and installation of the new production line with two color and two layered napkin machine.
 • Construction and repair works of the building and its surrounding territory

Loan & Grant:

 • Loan Amount: EUR 65,928
 • Grant Amount (15%): EUR 9889.20

Value Added Benefits:

 • Primary Energy Use Avoided: 7MWh/year
 • GHG Emissions Avoided: 1 t CO2/year
 • The project reduces primary energy consumption by an average of 20.6% compared to the baseline

EU Directives met

Industry Sector Specific Directives

 • Directive 2006/42/EC of the European Parliament and of The Council of 17 May 2006on machinery, and amending Directive 95/16/EC (recast)
 • Directive 2014/30/EU of the European Parliament and of The Council of 26 February 2014 on the harmonization of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility (recast)

Energy & Environmental Directives

 • Directive 2014/35/EU of the European Parliament and of The Council of 26 February 2014 on the harmonization of the laws of the Member States relating to the making available on the market of electrical equipment designed for use within certain voltage limits.
 • Directive 2006/12/EC on waste

The Bank of Georgia hosts an information events

The Bank of Georgia hosts an information event for clients presenting the opportunities afforded by loans and grants provided by the EU4Business-EBRD Credit Line

On 28th September 2016, the Bank of Georgia hosted an information event for clients to present the opportunities afforded by loans and grants provided by the EU4Business-EBRD Credit Line.

In total 150 people from a broad spectrum of commercial and industrial companies attended the Information hosted by the Bank of Georgia at the Rooms Hotel on 28th September 2016.

Mrs Tamar Khizanishvili (Head of Corporative banking of the Bank of Georgia) welcomed guests in the opening speech and explained the importance of AA and DCFTA for Georgia. She also outlined how the EU4 Business-EBRD Credit Line helps companies, through loans and grants, to invest in processes and equipment to align with relevant EU directives, whilst at the same time is very develop their capacity and ain advantages in their national markets.

Mrs Mariam Gabunia, representative from the Ministry of Economics, presented comprehensive information on EU requirement in various sectors, including agriculture and food industry.

Mrs Khatuna Akhalaia, local team leader of the Project Consultants (EU4Business-EBRD Credit Line Project Consultants) described the key components of the project and explained the process of how companies can apply for EU4Business-EBRD Credits and grants. To demonstrate the opportunities for companies more clearly, she also showed case studies form the same credit line in Bosnia.

The relevance of the topic and the great interest of companies were reflected in the vast number of questions raised during the Q&A session following the formal presentations. Participating companies showed immediate interest in understanding the application process to secure the loan investment and the grant. Especially the 15% grant was very attractive for companies.

One company (meat processing) applied for a loan immediately after the event.

EBRD President Visits Fashion House Materia

EBRD President Visits Fashion House Materia – One of the first beneficiaries of EU4Business EBRD Credit Line

As part of his South Caucasus tour EBRD’s President Sir Suma Chakrabarti visited Georgia. The visit included high-level meetings with local authorities and private sector representatives to discuss EBRD’s future engagement in Georgia. The very first stop on the trip was Fashion House Materia, where he was joined by the EU Ambassador Janos Herman for the unveiling ceremony of a project plaque, certifying the support of EBRD and EU4Business to Materia’s investment project.

“Fashion House Materia” was established in 1949 and to this day remains one of the oldest apparel manufacturers and fashion retailers in Georgia. Until very recently the company operated out of leased premises, with outdated facilities that were less suitable for sound manufacturing process and safe working standards.  As one of the first beneficiaries of the EU4Business-EBRD Credit Line, the company managed to upgrade their building, modernize their equipment and machinery and introduce the best workplace health and safety practices at their newly built factory.

As part of the visit, project consultants from “Rina Consulting SpA” and “GFA Consulting Group GmbH” presented EBRD President and the EU Ambassador to Georgia with facts and figures about the EU4Business-EBRD Credit Line, which Materia has so greatly benefited from. The credit and advisory programme that is designed for supporting SMEs has already financed as many as 47 projects with approximately 25.6 million euros, and additional at least 19 additional projects with an estimated total value of 13.9 million Euros are currently under assessment.

EBRD’s President Sir Suma Chakrabarti commented: “Access to finance is crucial for businesses to become more competitive and to be able to access European markets. The credit line (EU4Business-EBRD Credit Line) allows the local SMEs to have easier access to finance with the help of which they can upgrade their production lines, improve their product quality and have easier export potential to EU markets.”

The presentation was followed by a tour through the factory, hosted by the Director of Fashion House Materia – Lado Giorgadze. From the very beginning, the company’s operating strategy has been based on “in houses” principles, without any outsourcing, allowing the company to fully control the production and quality of its goods. Fashion House Materia prides itself for having everything made in-house and each and every item being carefully crafted in Tbilisi, Georgia. The Director emphasized that the continuation of this ‘made in-house’ strategy is only possibly with modern manufacturing technologies, high production capabilities and a motivated and extremely competent workforce. The loan, the grant and the free-of-charge technical assistance provided by the EU4Business-EBRD Credit Line enabled the company to address all three aspects and develop an investment plan that that fully supports the company strategy. Mr. Giorgadze commented: “Apart from the considerable financial benefits in form of the loan and grant combination, the technical support received from the EU4business-EBRD Credit Line engineers was very important.  With the help of their expertise we managed to vastly improve our product quality. The new building and production layout enhanced the health and safety aspects for our employees, which had a great impact on their motivation and our work culture and we are planning to build on this through further team development efforts.  The combined effects will help us to reach the EU markets.”

The visit to Fashion House Materia was concluded by a joint media interview with Sir Suma Chakrabarti, President of the EBRD and Jonas Herman, the EU Ambassador to Georgia. During the press conference they both stressed the continuous support of EBRD and EU to the development of Georgia.

The EU4Business-EBRD Credit Line is a joint initiative of EU and EBRD to help Georgian SMEs finance investments, which enable them to seize the opportunities presented by the Deep and Comprehensive Free Trade Agreement (DCFTA).

Through loans provided by EBRD via participating Partner Banks (Bank of Georgia and TBC) and grants and free-of charge technical assistance provided by EU, the joint facility allows Georgian SMEs to gain better access to the EU market for their goods and services and also sets a path for further reforms in trade-related policies, such as hygiene standards for agricultural products and the approximation of regulations for industrial products. This will not only boost access for Georgian goods and services to the EU market but it will also increasing consumer safety in Georgia.

LTD Pelin Global

LTD Pelin Global

Over the past few years fashion design business is experiencing a boom in Georgia. Therefore, investing in the Georgian textile industry has never been so profitable. LTD “Pelin Global” is a fabric manufacturing company, which produces sweaters, pullovers and cardigans, most of which are exported to various foreign markets. Pelin Global financed its new machinery with a EU4Business-EBRD Credit Line loan. The investment will make the company more profitable, product quality increases and the health and safety standards improve, making the company a much safer and more desirable place to work. After project verification, the company received 15% of the loan amount as a grant cashback, funded under the EU4Business initiative of the European Union.

Invested in:
• ***

Invested Volume:

  •  Loan Amount: EUR 1,025,91

EU Directives met:

  • Directive 2014/35/EU of the European Parliament and of The Council of 26 February 2014 on the harmonization of the laws of the Member States relating to the making available on the market of electrical equipment designed for use within certain voltage limits
  • Council Directive 89/391/EEC of 12 June 1989 on the introduction of measures to encourage improvements in the safety and health of workers at work
  • Directive 2006/12/EC on waste; Directive 91/689/EEC on hazardous waste
  • Regulation (EU) No 1007/2011 of the European Parliament and of the Council of 27 September 2011 on textile fibre names and related labelling and marking of the fibre composition of textile products and repealing Council Directive 73/44/EEC and Directives 96/73/EC and 2008/121/EC of the European Parliament and of the Council

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Ice Cream

The Ambassador of the European Union Delegation in Georgia joins traditional Ice Cream factory in celebrating the arrival of new production equipment

On June 16, 2017 a ribbon cutting ceremony took place in the Gurjaani Ice Cream Factory. The event was hosted by Guram Berikashvili – the owner and the managing director of Gurjaani Ice Cream Factory, together with the Head of the European Union Delegation in Georgia, Mr Janos Herman, and the Governor of Kakheti region, Mr Irakli Kadagishvili.

Even though the factory has been operational for many years, the event was initiated as the factory has taken a EU4Business-EBRD Credit Line loan to modernize the production facilities.  As a result of this investment, Gurjaani Ice Cream Factory will be aligned with several EU Directives on production, product quality and also on Health & Safety of workers.

Once the new equipment is fully installed, the company will also receive a grant, provided by the EU.  Apart from the loan and grant, Gurjaani Ice Cream factory also received technical support and advise from a team of international and local engineers.  This technical support is free of charge to the company, as it is paid for by the EU.

Mr. Guram Berikashvili said: “In over 30 years of experience of working in this factory, I have never received such unprecedented level of technical support and advice, as I did from the implementation consultants (D’Appolonia), which was provided by the EU4Business-EBRD Credit Line”.

The EU4Business-EBRD Credit Line is open to all companies registered in Georgian, who wish to align their products and processes with EU Directives and who will subsequently also experience improved product quality and increased production capacity. The programme consists of credits, which are available through local Partner Banks, combined with grants and free-of-charge technical assistance financed by the EU.   Visit www.eu4business-ebrdcreditline.ge for more details or call our project office.

Ertoba Ltd

Ertoba Ltd

Ertoba Ltd owns and operates warehouses and offices in the Tbilisi area. As there is a shortage of quality cold storage in Georgia, the company filled an important gap with its investment into upgrading its cold storage facilities. Suppliers of fresh goods in Georgia, who view Europe as an export market, rely on the availability of cold storage facilities, which safeguard an uninterrupted cold chain. Ertoba provides this service. The investment included new insulated chambers and cooling units. The investment was financed with a EU4Business-EBRD Credit Line loan, using the simplified LET process applicable to pre-approved standard technologies. Apart from the superior cold storage facility now available to its clients, Ertoba also contributed to reduced energy consumption and the elimination of ozone depleting substances with this investment. After project verification, the company received 10% of the loan amount as a grant cashback, funded under the EU4Business initiative of the European Union.

Invested Volume: 

  • Loan Amount: EUR 80,600 
  • Grant Amount (10%): EUR 8,060

Invested in:

  •  Cold Storage

EU Directives met:

• Regulation (EC) No 1005/2009 of the European Parliament and of the Council of 16 September 2009 on substances that deplete the ozone layer • Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council of 21 October 2009 establishing a framework for the setting of ecodesign requirements for energy-related products • Directive 2014/35/EU of the European Parliament and of The Council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of electrical equipment designed for use within certain voltage limits • Directive 2014/30/EU of the European Parliament and of The Council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility (recast).

LTD Bakuri

LTD Bakuri

LTD “Bakuri” is a group with various business activities, including electric power generation in its Machakhela hydro-power plant (HPP). The hydropower plant, located in a 31,497 m2 plot of land, including 306.56 m2 for the HPP building, was re-commissioned in 1995. The company now invested in the replacement of soviet era hydraulic units against modern units with crossflow turbines, a brushless, self-excited synchronous horizontal generator with accessories and improvements in the bearing housing. With the investment, financed with a EU4Business-EBRD Credit Line loan, the maximum output of the turbine and generator is now 2,175kW, and 2,025kW respectively and also the ‘stability’ of power generation was improved. The new design of the bearing housing prevents water leakage into bearings and water contact with lubricants, which significantly reduces any harmful environmental impact. Additional benefits include the efficient use of water resource available for power generation and improvement of working conditions (reduced maintenance needs, lower noise and vibration). After project verification, the company received 15% of the loan amount as a grant cashback, funded under the EU4Business initiative of the European Union.

Invested in:

  • Procurment and installation of the new hydraulic unit with crossflow turbines

Invested Volume:

  •  Loan Amount: EUR 821,000
  • Grant Amount (15%): EUR 123,150

EU Directives met:

• Directive 2014/35/EU of the European Parliament and of The Council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of electrical equipment designed for use within certain voltage limits • Directive 2006/42/EC of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006 on machinery, and amending Directive 95/16/EC (recast) • Directive 2009/28/EC on the promotion of the use of energy from renewable sources and amending and subsequently repealing Directives 2001/77/EC and 2003/30/EC.